Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
91. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 27/6/2014 Αριθμός: ΦΕΚ141Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4268/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ141Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 
92. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ11γ/Ο/11/5  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-27758
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
 
93. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 31703  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27676
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27676
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 28530/06-06-2014 (ΦΕΚ 1622Β/2014) "Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014" απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
 
94. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ11γ/Ο/2/5  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-27687
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2014 Αριθμός: 27726
Πρωτόκολλο: Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27726
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27726
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.
 
96. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Οικ.10626  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27677
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27677
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27666
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27666
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
 
98. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 28530/6.6.2014 ΦΕΚ 1622Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27668
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27668
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014.
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/7870/305/16.6.2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27669
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για παροχές ασθένειας σε είδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος Α3 του ν.4254/2014 .
 
100. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 13/6/2014 Αριθμός: ΦΕΚ138Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 90/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ138Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27656
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ.472/1985 (Α'168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α'116).
 
101. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2014 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: Ε00/2  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-45
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27640
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.
 
102. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 31227  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27673
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27673
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πληροφοριών.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/46221/0026  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-29568
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29568
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή κατώτατου ύψους ελεγχόμενων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.).
 
104. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2014 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/60/ΦΝ433.β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά.
 
105. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/6/2014 Αριθμός: ΦΕΚ1457Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ. 372  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1457Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27630
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english