Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 8B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 
212. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1009
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27076
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων.
 
213. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1007  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27025
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994.
 
214. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 8B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 
215. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1002
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1002  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1002
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27042
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής.
 
216. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1006  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27071
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english