Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
76. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 37038  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27763
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 
77. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/139  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27762
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27762
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
78. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/573  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27766
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27766
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1180
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1180
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27753
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α').
 
80. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 24120/1336  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27737
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27737
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/9.5.2014 (1241 Β') (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12Α/1103636/ΕΞ2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27738
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1175
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1909Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1175
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27741
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1176
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1176
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1177
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1177
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1173
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2005B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
86. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 39817/3614  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΜΕΤ-27008
Συνημμένα: ΦΕΚ 1692Β/25-6-2014
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικός έλεγχος οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένα με σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS).
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1169
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1780Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1169
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27698
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.
 
88. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2014 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.465  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: "Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα".
 
89. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/6/2014 Αριθμός: 48
Πρωτόκολλο: Ε85/43  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-48
Συνημμένα: α) ΦΕΚ 89Α/11-4-2014 β) ΦΕΚ 1551Β/12-6-14
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27699
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) - Επιβολή άλλων κυρώσεων.
 
90. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/6/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 33293  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27618
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση της ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 στη ΣΑΕ 075/8 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής (Προβλήματα πληρωμών έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english