Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
61. Υπ. Εθνικής Άμυνας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/8/2014 Αριθμός: ΦΕΚ157Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4278/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΘΑ-ΦΕΚ157Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/8/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1189
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1189  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1189
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27815
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1186
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1186
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1187
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1187
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27854
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990.
 
65. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 30/7/2014 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: 3220  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΑΑΔΗΣΥ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1184
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2074B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1184
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27817
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1185
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2074B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27816
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
 
68. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/7/2014 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ11γ/Ο/4/6  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1183
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2049B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1183
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27787
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 
70. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α22/409/9  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27829
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27829
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/7/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1182
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27789
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.
 
72. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/7/2014 Αριθμός: ΦΕΚ2138Β
Πρωτόκολλο: οικ.174072  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2138Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27824
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών(άμμος, χαλίκι κ.α).
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12Α 1109180 ΕΞ  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27783
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.
 
74. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 23/7/2014 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: 3107  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΑΑΔΗΣΥ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών.
 
75. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13/ο/8485  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-27759
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27759
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 1/1/1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english