Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
181. Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 30/1/2014 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: Γνωμοδότηση 34/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΠΑΝΤ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
 
182. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/1/2014 Αριθμός: ΦΕΚ22Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4233/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ22Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.
 
183. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2928/130 (ΦΕΚ226Β)  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27216
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27216
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2014.
 
184. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 24/1/2014 Αριθμός: 2307
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΣτΕ-2307
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 6/2012, που προβλέπουν την κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και περιορίζουν το αντικείμενό της και οι οποίες αντιβαίνουν προς το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος πρέπει να ακυρωθούν. Πρέπει επίσης κατ΄αποδοχή των ίδιων λόγων ακυρώσεως , να ακυρωθούν και οι συναφείς μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 6/2012.
 
185. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2014 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380  
 Αρχείο .pdf: 2014ΟΑΕΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27115
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄).
 
186. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1899/84  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27128
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ.
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΣ Γ 101371 ΕΞ 2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27129
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
 
188. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-317  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27174
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27174
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων ανωνύμων εταιρειών, του κεντρικού μητρώου ανωνύμων εταιρειών, των μητρώων ή βιβλίων προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των μητρώων ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού.
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 211B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης.
 
190. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 211B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27181
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του.
 
191. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.170225  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-27116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27116
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
 
192. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2014 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Τ01/652/2  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27105
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 & 5 του ν. 4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α.
 
193. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1495/68  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27111
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους.
 
194. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27110
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α').
 
195. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3405/1354/010  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-27104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 1 & 5 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α').
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english