Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2085Β
Πρωτόκολλο: 5984  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2085Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40339
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602/12.7.2021 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Aντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391).
 
77. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/4/2024 Αριθμός: 3747
Πρωτόκολλο: 3747  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΑΑΔΗΣΥ-3747
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40330
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων γενικότερου ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 (πρότυπες δίκες) και ειδικότερα : α) της με αριθμ. 2325/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) της με αριθμ. 211/20243 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και γ) της απόφασης ΣτΕ Δ' Τμ. 289/2024.
 
78. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 5/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ49Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5100  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ49Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40332
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2055Β
Πρωτόκολλο: Α.1053  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2055Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40333
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 2120) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β’ 3007 και Β’3129).
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2056Β
Πρωτόκολλο: Α.1052  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2056Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40334
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2024 και επομένων.
 
81. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2024 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: 498093/17  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40327
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών.
 
82. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2044Β
Πρωτόκολλο: 27589  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2044Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40329
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (7η προκαταβολή).
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/4/2024 Αριθμός: 1049
Πρωτόκολλο: Α. 1049  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40322
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).
 
84. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2032Β
Πρωτόκολλο: 26174  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2032Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 21 έως τις 25 Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2η προκαταβολή).
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2031Β
Πρωτόκολλο: 26076  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2031Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40324
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5404).
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2035Β
Πρωτόκολλο: Α.1048  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2035Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40322Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470).
 
87. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2024 Αριθμός: 80320
Πρωτόκολλο: Φ80320/25192  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-80320
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40309
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την απόδοση και τη λειτουργία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 
88. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2019Β
Πρωτόκολλο: 86984  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2019Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΔ5/4/339/14.9.1984 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού» (Β’ 713).
 
89. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1966Β
Πρωτόκολλο: 24595  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1966Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40293
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ' αρ. 49758/26-5-2022 (Β' 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Β. Τροποποίηση του Μέρους Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α' του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α' 145)» της υπ' αρ. 90972/15-11-2021 (Β' 5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331 Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520).
 
90. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1967Β
Πρωτόκολλο: 25048  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1967Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40290
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 19 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6η προκαταβολή).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english