Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 282
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1266Β
Πρωτόκολλο: Α.1030  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1266Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40195
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1014/25.01.2024 (Β' 743) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις προθεσμίες υποβολής, τροποποίησης ή διόρθωσης αιτήσεων και επιβεβαίωσης στοιχείων, για τη χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων, για το έτος 2024.
 
212. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1252Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/19058/138  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1252Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40191
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη του Προγράμματος με τίτλο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Εξοικονομώ - Επιχειρώντας» με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
213. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1233Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΔ ΕΝ/17917/131  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1233Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση (6η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».
 
214. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2024 Αριθμός: 3008
Πρωτόκολλο: Ο.3008  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-3008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40198
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 30, 36, 37, 38 και 40 του ν. 5086/2024 («Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», Α'23).
 
215. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1255Β
Πρωτόκολλο: 13027  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1255Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40193
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
 
216. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1228Β
Πρωτόκολλο: 12739  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1228Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η προκαταβολή).
 
217. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1188Β
Πρωτόκολλο: 12204  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1188Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40187
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 19ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (4η προκαταβολή).
 
218. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1140Β
Πρωτόκολλο: 24570 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1140Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2024.
 
219. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1138Β
Πρωτόκολλο: 5831 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-ΦΕΚ1138Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: ΣΕΣΟ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
220. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ25Α
Πρωτόκολλο: ν. 5087  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ25Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40178
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
221. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/2/2024 Αριθμός: 26173
Πρωτόκολλο: 26173/2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-26173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40180
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028.
 
222. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1129Β
Πρωτόκολλο: 11737  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1129Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (3η προκαταβολή).
 
223. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2024 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: 231513/10  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40172
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, των συνταξιούχων «εξ ιδίου δικαιώματος» οι οποίοι παράλληλα ασφαλίζονται ως Μη Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες.
 
224. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1063Β
Πρωτόκολλο: Α.1025  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1063Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
 
225. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ23Α
Πρωτόκολλο: ν. 5086  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ23Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40169
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english