Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
31. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2024 Αριθμός: 627714
Πρωτόκολλο: 627714  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-627714
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40407
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση ρύθμισης Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2521Β
Πρωτόκολλο: Α.1064  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2521Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40405
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/31.12.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος» (Β’ 3/2015).
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/4/2024 Αριθμός: 114787
Πρωτόκολλο: 114787  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΧΩΔΕ-114787
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40271Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2522Β
Πρωτόκολλο: Α.1066  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2522Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40404
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πίστωση και συμψηφισμός καταβολών, αποδόσεων και επιστροφών σε ανεξόφλητες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής και απώλεια ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 5104/2024 (Α’ 58).
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2518Β
Πρωτόκολλο: ΔΣΣ Α1049366 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2518Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2024.
 
36. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2520Β
Πρωτόκολλο: 34272  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2520Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40406
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2023 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (7η προκαταβολή).
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2024 Αριθμός: 3020
Πρωτόκολλο: Ο.3020  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-3020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40398
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι, των άρθρων 87 έως 93, 99, 100, 102, 108, 112 και 115 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙ και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ του ν.5104/2024 (Α΄58/19.4.2024) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
 
38. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2473Β
Πρωτόκολλο: 33940  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2473Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40401
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η προκαταβολή).
 
39. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2465Β
Πρωτόκολλο: 33461  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2465Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40399
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (8η προκαταβολή).
 
40. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2470Β
Πρωτόκολλο: 33406  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2470Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40400
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
41. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/4/2024 Αριθμός: 603835
Πρωτόκολλο: 603835  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-603835
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40390
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2024 (Α' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2436Β
Πρωτόκολλο: Α.1061  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2436Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40393
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/4/2024 Αριθμός: 1048703
Πρωτόκολλο: ΔΥΠΗΔΕΔ 1048703 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-1048703
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40595
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση Μ.Ο. ετήσιου κύκλου εργασιών Φορολογικού Έτους 2022 ανά ΚΑΔ για την εφαρμογή της περ. Υ της παρ. 2 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ για το Φορολογικό Έτος 2023.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2024 Αριθμός: Ε2029
Πρωτόκολλο: Ε.2029  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40392
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα άρθρα 88 - 91 του ν. 5104/2024 (Α΄58) περί απώλειας νομοθετικών ρυθμίσεων.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2024 Αριθμός: Ε2030
Πρωτόκολλο: Ε.2030  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english