Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
91. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1973Β
Πρωτόκολλο: 25154  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1973Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (6 η προκαταβολή).
 
92. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1974Β
Πρωτόκολλο: 25058  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1974Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40292
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1903Β
Πρωτόκολλο: Α. 1044  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1903Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40273
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1123/07-08-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’206)» (Β’ 5037).
 
94. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2024 Αριθμός: 91366
Πρωτόκολλο: Δ11/91366  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΧΩΔΕ-91366
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2024.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1960Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Α 1036330 ΕΞ2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1960Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), τη μετονομασία των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μετονομασία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) των Δ.Ο.Υ. των ως άνω Nο-μών σε Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, τη σύσταση τεσσάρων (4) νέων Γραφείων Φορολογικής Εξυπηρέτησης σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης του Νομού Αττικής, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος.
 
96. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1962Β
Πρωτόκολλο: 24799  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1962Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (3η προκαταβολή).
 
97. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1813Β
Πρωτόκολλο: 20269  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1813Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ύψους κρατήσεων άρθρου 9 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) για το έτος 2024.
 
98. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1890Β
Πρωτόκολλο: 70969  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1890Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
 
99. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1832Β
Πρωτόκολλο: 25070  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1832Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ν. 4819/2021 στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.
 
100. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1871Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/22519/1221  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1871Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 214 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36).
 
101. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/3/2024 Αριθμός: 440643
Πρωτόκολλο: 440643  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-440643
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και δόσεων ρυθμίσεων.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1860Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/οικ. 17150  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1860Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40265
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 06:00.
 
103. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1863Β
Πρωτόκολλο: 71934  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1863Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40275
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων, όπως εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 (Β’ 4420) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1802Β
Πρωτόκολλο: 22408  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1802Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5405).
 
105. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 22/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ43Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 15/2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ43Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english