Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122
Σύνολο Εγγραφών: 319
256. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1140Β
Πρωτόκολλο: 24570 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1140Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2024.
 
257. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/2/2024 Αριθμός: 26173
Πρωτόκολλο: 26173/2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-26173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40180
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028.
 
258. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1129Β
Πρωτόκολλο: 11737  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1129Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (3η προκαταβολή).
 
259. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ25Α
Πρωτόκολλο: ν. 5087  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ25Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40178
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
260. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2024 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: 231513/10  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40172
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, των συνταξιούχων «εξ ιδίου δικαιώματος» οι οποίοι παράλληλα ασφαλίζονται ως Μη Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες.
 
261. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1063Β
Πρωτόκολλο: Α.1025  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1063Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
 
262. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ23Α
Πρωτόκολλο: ν. 5086  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ23Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40169
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις.
 
263. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2024 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: 212462/08  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40163
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
264. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2024 Αριθμός: Ε2008
Πρωτόκολλο: Ε.2008  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων επί συνήθων ερωτημάτων σχετικά με τη διαχείριση οφειλών κατ’ εφαρμογή διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου.
 
265. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ998Β
Πρωτόκολλο: 9444  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ998Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40149Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
266. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2024 Αριθμός: 2756
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΣΩΤ-2756
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40148
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75).
 
267. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2024 Αριθμός: 9450
Πρωτόκολλο: 9450  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-9450
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40149
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 1ης και 2ας Μαρτίου 2022 σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
268. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ943Β
Πρωτόκολλο: 2050  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ943Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40151
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έτους 2024.
 
269. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1001Β
Πρωτόκολλο: 10039  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1001Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40152
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4 η προκαταβολή).
 
270. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ962Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137867/9290  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ962Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων λιμενικών έργων της 3ης ομάδας της κατάταξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english