Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122
Σύνολο Εγγραφών: 319
271. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1004Β
Πρωτόκολλο: Δlα/οικ. 8574  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1004Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40150
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 06:00.
 
272. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ937Β
Πρωτόκολλο: 2335  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ937Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40147
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών “Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης” (Β’ 2112).
 
273. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ936Β
Πρωτόκολλο: 9806  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ936Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40146
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.6.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
 
274. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ874Β
Πρωτόκολλο:  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137868/9291  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ874Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40142
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων της 5ης Ομάδας της κατάταξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
 
275. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ862Β
Πρωτόκολλο: 9331  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ862Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40144
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58305/ 25-05-2021 (Β’ 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.
 
276. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ865Β
Πρωτόκολλο: Α.1020  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ865Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40141
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α'206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α' 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 
277. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2024 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: 172607/07  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40137
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: -Καταβολή Πόρου υπέρ e - Ε.Φ.Κ.Α. των απασχολούμενων συνταξιούχων “εξ ιδίου δικαιώματος” – Απεικόνιση Πόρου στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων - Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων.
 
278. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ858Β
Πρωτόκολλο: 8596  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ858Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40138
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5405).
 
279. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ860Β
Πρωτόκολλο: 9059  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ860Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40140
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 17173/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β' 5404).
 
280. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2024 Αριθμός: 9277
Πρωτόκολλο: 9277  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΑΝ-9277
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40135
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ЕЕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα (e-Forms) για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
 
281. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 2/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ17Α
Πρωτόκολλο: ν. 5085  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ17Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40136
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α΄ 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
 
282. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ821Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔ ΕΥ/9912/332  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ821Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40134
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
 
283. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ757Β
Πρωτόκολλο: 8004  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ757Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40133
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (3η προκαταβολή).
 
284. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ758Β
Πρωτόκολλο: 8006  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ758Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40128
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (3η προκαταβολή).
 
285. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ761Β
Πρωτόκολλο: 8024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ761Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40132
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (2η προκαταβολή).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english