Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
136. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: 18146
Πρωτόκολλο: 18146  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΑΝ-18146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Οδηγία - Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 (Α' 147).
 
137. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1484Β
Πρωτόκολλο: 16578  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1484Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40221
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες από 4 ως και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (1η προκαταβολή).
 
138. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1406Β
Πρωτόκολλο: 15102  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1406Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40216
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2024 σε άλλη εργάσιμη ημέρα.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1399Β
Πρωτόκολλο: 33352 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 165455 ΕΞ 2023/09.11.2023 (Β' 6444) υπουργικής απόφασης με θέμα «Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις: α) της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α' 66)».
 
140. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1390Β
Πρωτόκολλο: 14761  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1390Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189).
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1391Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/14831  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1391Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40210
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
142. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1396Β
Πρωτόκολλο: 15679  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1396Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40212
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4η προκαταβολή).
 
143. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1375Β
Πρωτόκολλο: 14965  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1375Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40208
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1367Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Α 1022831 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1367Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ 2023/27-09-2023 (Β’ 5751) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής.
 
145. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1374Β
Πρωτόκολλο: 14950  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1374Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
146. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/2/2024 Αριθμός: 3011
Πρωτόκολλο: Ο.3011  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-3011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40219
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 61, 66, 74, 78, 82, 133, 138 του ν.5090/2024 («Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης-Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», Α΄30).
 
147. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1364Β
Πρωτόκολλο: 14618  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1364Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40205
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1366Β
Πρωτόκολλο: 14824  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1366Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40204
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 17176/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγη-σαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β' 5405).
 
149. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/2024 Αριθμός: 20894
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/20894/465  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-20894
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τον προσδιορισμό κοινόχρηστης οδού στο πλαίσιο μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016).
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/2/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1270Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/οικ.11619  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1270Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024 και ώρα 06:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english