Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 282
181. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1527Β
Πρωτόκολλο: 18361/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-ΦΕΚ1527Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40229
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική αίτηση ιδιοκτήτη/ειδικού διαχειριστή για έκδοση άδειας επισκευής κτηρίου και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού πληγείσας στάθμης κτηρίου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.
 
182. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: 22474
Πρωτόκολλο: 22474  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΣΩΤ-22474
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40232
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α' τρίμηνο του 2024.
 
183. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1526Β
Πρωτόκολλο: 18089  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1526Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
184. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1506Β
Πρωτόκολλο: 3706  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1506Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40231
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Τ.Π.Α./Π.Π.Α.) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) προγραμματικής περιόδου 2021-2025.
 
185. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2024 Αριθμός: Ε2016
Πρωτόκολλο: Ε.2016  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών, καθώς και για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Α΄167), όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 28 του ν.5024/2023 (Α΄41).
 
186. Ελληνικό Κτηματολόγιο
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1490Β
Πρωτόκολλο: ΔΣ 273/12  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΛΛΚΤΗΜ-ΦΕΚ1490Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40226
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 239/13/13.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ' αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β' 1390)» (Β' 4539).
 
187. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2024 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: 345712  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1/3/2024 έως 28/2/2025.
 
188. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1488Β
Πρωτόκολλο: 17088  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1488Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συμπληρωματικής επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
189. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1487Β
Πρωτόκολλο: 17075  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1487Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40223
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4η προκαταβολή).
 
190. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1406Β
Πρωτόκολλο: 15102  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1406Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40216
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2024 σε άλλη εργάσιμη ημέρα.
 
191. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: 18146
Πρωτόκολλο: 18146  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΑΝ-18146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Οδηγία - Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 (Α' 147).
 
192. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1483Β
Πρωτόκολλο: 16513  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1483Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 21ης και της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
193. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1484Β
Πρωτόκολλο: 16578  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1484Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40221
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες από 4 ως και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (1η προκαταβολή).
 
194. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ33Α
Πρωτόκολλο: ν. 5092  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ33Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.
 
195. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1390Β
Πρωτόκολλο: 14761  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1390Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english