Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
61. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2024 Αριθμός: 40054
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40054/190  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-40054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία της εφαρμογής e-deltia για την ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας λατομείων και μεταλλείων.
 
62. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2024 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: οικ.545993  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας– Αίγυπτου. Έντυπα σύνδεσης.
 
63. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2024 Αριθμός: 30085
Πρωτόκολλο: 30085  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΑΝ-30085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Απριλίου 2024.
 
64. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/4/2024 Αριθμός: 28027
Πρωτόκολλο: 28027  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-28027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40363
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 και 156 του ν.5078/2023 (Α'211), ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
 
65. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2217Β
Πρωτόκολλο: 29747  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2217Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 17ης ως 20ής Ιουλίου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (1η προκαταβολή).
 
66. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/4/2024 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: 528573/19  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40348
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης.
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/4/2024 Αριθμός: Ε2022
Πρωτόκολλο: Ε.2022  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ, ν.2859/2000- Α΄248).
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/4/2024 Αριθμός: Ε2024
Πρωτόκολλο: Ε.2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2024
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του ν.5073/2023.
 
69. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2163Β
Πρωτόκολλο: 28462  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2163Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (6η προκαταβολή).
 
70. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2175Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/27292  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2175Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40341
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/80782/12.09.2023 υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες» (Β' 5415).
 
71. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2160Β
Πρωτόκολλο: 28456  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2160Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (Β’ 2670).
 
72. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2024 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: 509835/18  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α..
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2152Β
Πρωτόκολλο: 46675 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2152Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/ 6.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β’ 4939).
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2072Β
Πρωτόκολλο: Α.1047  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2072Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1162/2023 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4987/2022, Α΄206)»(Β'6129).
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2120Β
Πρωτόκολλο: οικ.46901 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2120Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 3766).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english