Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
1. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/5/2024 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: 704792  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40449
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήξη της ασφάλισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ.
 
2. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2834Β
Πρωτόκολλο: 39116  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2834Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2023 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2833Β
Πρωτόκολλο: Α.1081  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2833Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40450
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2024.
 
4. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2794Β
Πρωτόκολλο: 118561  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2794Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40446
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).
 
5. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2812Β
Πρωτόκολλο: 38221  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2812Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40447
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η προκαταβολή).
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2786Β
Πρωτόκολλο: 66734 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2786Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/ 28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/5/2024 Αριθμός: 68141
Πρωτόκολλο: 68141  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-68141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40444
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της Διοικητικής Κωδικοποίησης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2024 Αριθμός: Ε2034
Πρωτόκολλο: Ε.2034  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40452
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
 
9. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2758Β
Πρωτόκολλο: 37717  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2758Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης ως και 27ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2024 Αριθμός: 66297
Πρωτόκολλο: 66297  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-66297
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40433
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2750Β
Πρωτόκολλο: 37848  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2750Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40435
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Τροποποίηση της υπ' αρ. 119899/13-12-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Αντικατάσταση της υπ' αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών “Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)” (Β' 1445)» (Β' 7115).
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2024 Αριθμός: 3022
Πρωτόκολλο: Ο.3022  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-3022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40436
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 8 παρ. 1, 29, 64, 69, 72, 137, 144 και 145 του ν. 5106/2024 (Α΄63/01-05-2024) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2697Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1053108 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2697Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40430
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25.07.2023 (Β’ 4772) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21.12.2023 (Β’ 7343) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων σε διατάξεις των υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/ 20.06.2023 (Β’ 4091) και Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/ 12.07.2023 (Β’ 4537) όμοιων.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2679Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1052686 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2679Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40426
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ 2023/27-09-2023 (Β’ 5751) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής.
 
15. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2684Β
Πρωτόκολλο: 36205  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2684Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (8η προκαταβολή).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english