Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
16. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2683Β
Πρωτόκολλο: 36153  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2683Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40425
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (9η προκαταβολή).
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2669Β
Πρωτόκολλο: Α.1077  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2669Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.09.2023 (Β’ 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/5/2024 Αριθμός: 118480
Πρωτόκολλο: 118480  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΧΩΔΕ-118480
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40423
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2660Β
Πρωτόκολλο: Α.1058  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2660Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40421
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS».
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2671Β
Πρωτόκολλο: Α.1069  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2671Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40420
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2670Β
Πρωτόκολλο: Α.1076  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2670Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40419
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων, αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση.
 
22. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2599Β
Πρωτόκολλο: 35506  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2599Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων επιχειρήσεων από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα της 7ης και 14ης έως 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
23. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ63Α
Πρωτόκολλο: ν. 5106  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ63Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/5/2024 Αριθμός: Ε2032
Πρωτόκολλο: Ε.2032  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2032
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40415
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/5/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2604Β
Πρωτόκολλο: Α.1073  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2604Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40416
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2551Β
Πρωτόκολλο: Α.1070  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2551Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40411
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω τεχνικού προβλήματος στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 30/04/2024.
 
27. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2549Β
Πρωτόκολλο: 35299  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2549Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις με οικονομικές απώλειες στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2024 Αριθμός: 1071
Πρωτόκολλο: Α.1071  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40411Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των δηλωτικών υποχρεώσεων ΦΠΑ (ΈΝΤΥΠΟ Φ2), τελών και λοιπών έμμεσων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, φόρου εισοδήματος, «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» με καταληκτική προθεσμία την 30/4/2024 καθώς και δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024 και την 1/5/2024, και αρχείων από υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2532Β
Πρωτόκολλο: Α. 1062  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2532Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2024 Αριθμός: ΦΕΚ2534Β
Πρωτόκολλο: Α.1068  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2534Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40408
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των τρόπων κοινοποίησης των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση αυτών με ψηφιακά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58), της έκτασης εφαρμογής εκάστου τρόπου, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english