Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 282
166. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1733Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 25  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1733Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40253
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/ 29.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3350).
 
167. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1790Β
Πρωτόκολλο: Α.1039  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1790Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40252
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1215/28-12-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2024» (Β΄ 7475).
 
168. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1789Β
Πρωτόκολλο: 38962 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1789Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τα τέλη κυκλοφορίας.
 
169. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1791Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1032531 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1791Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40250
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β' 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς την ενοποίηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023/29-11-2023 (Β' 6901) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των Δ.Ο.Υ. των ίδιων νομών.
 
170. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2024 Αριθμός: 3014
Πρωτόκολλο: Ο.3014  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-3014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40336
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 1, 2 και 4, 18 παρ. 2, 19 παρ. 1-3, 21, 27, 39 - 45, 51, 52, 56 και 63 του ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.» (Α΄33/04.03.2024).
 
171. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2024 Αριθμός: 38657
Πρωτόκολλο: 38657 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-38657
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40242
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου.
 
172. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2024 Αριθμός: 21078
Πρωτόκολλο: 21078  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΑΝ-21078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40241
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαρτίου 2024.
 
173. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1657Β
Πρωτόκολλο: 19362  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1657Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40238
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η προκαταβολή).
 
174. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2024 Αριθμός: 4891
Πρωτόκολλο: 4891  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-4891
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40239
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2024 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2025 - 2028.
 
175. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1644Β
Πρωτόκολλο: 8364 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-ΦΕΚ1644Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40236
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» και «Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
 
176. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1603Β
Πρωτόκολλο: 16172  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1603Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40235
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη αρμοδιοτήτων στα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ.
 
177. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1656Β
Πρωτόκολλο: 18544  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1656Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η προκαταβολή).
 
178. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1653Β
Πρωτόκολλο: Α.1038  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1653Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει» (Β’ 3398).
 
179. Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1595Β
Πρωτόκολλο: 1099/41  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΕΤΤ-ΦΕΚ1595Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40234
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
 
180. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: 378391/13  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α΄ 211) περί κατάργησης της προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english