Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 225
121. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: 378391/13  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α΄ 211) περί κατάργησης της προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων.
 
122. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1656Β
Πρωτόκολλο: 18544  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1656Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η προκαταβολή).
 
123. Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1595Β
Πρωτόκολλο: 1099/41  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΕΤΤ-ΦΕΚ1595Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40234
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
 
124. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1644Β
Πρωτόκολλο: 8364 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-ΦΕΚ1644Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40236
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» και «Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1506Β
Πρωτόκολλο: 3706  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1506Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40231
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Τ.Π.Α./Π.Π.Α.) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) προγραμματικής περιόδου 2021-2025.
 
126. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1527Β
Πρωτόκολλο: 18361/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-ΦΕΚ1527Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40229
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική αίτηση ιδιοκτήτη/ειδικού διαχειριστή για έκδοση άδειας επισκευής κτηρίου και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού πληγείσας στάθμης κτηρίου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.
 
127. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: 22474
Πρωτόκολλο: 22474  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΣΩΤ-22474
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40232
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α' τρίμηνο του 2024.
 
128. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1526Β
Πρωτόκολλο: 18089  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1526Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
129. Ελληνικό Κτηματολόγιο
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1490Β
Πρωτόκολλο: ΔΣ 273/12  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΛΛΚΤΗΜ-ΦΕΚ1490Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40226
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 239/13/13.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ' αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β' 1390)» (Β' 4539).
 
130. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2024 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: 345712  
 Αρχείο .pdf: 2024ΕΦΚΑ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1/3/2024 έως 28/2/2025.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2024 Αριθμός: Ε2016
Πρωτόκολλο: Ε.2016  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-Ε2016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών, καθώς και για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Α΄167), όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 28 του ν.5024/2023 (Α΄41).
 
132. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1488Β
Πρωτόκολλο: 17088  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1488Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συμπληρωματικής επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
133. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1487Β
Πρωτόκολλο: 17075  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1487Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40223
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4η προκαταβολή).
 
134. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ33Α
Πρωτόκολλο: ν. 5092  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ33Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.
 
135. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2024 Αριθμός: ΦΕΚ1483Β
Πρωτόκολλο: 16513  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1483Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 21ης και της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english