Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/1/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: 1007338/180/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδοση βεβαιώσεων για αμοιβές τρίτων.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: 1006362/147/Α001  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13411
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2002. (Σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1096/2002).
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/1/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1009
Πρωτόκολλο: 1006441/7469/1290/0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174/4-6-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1008
Πρωτόκολλο: 1005729/311-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13410
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σε περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου.
 
125. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 17/1/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 7
Πρωτόκολλο: 7/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 7
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13379
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) εάν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 3090/02 στην περίπτωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 9-1-2003 και β) εάν κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών οι οποίοι προκηρύχθηκαν κατ' εφαρμογή του Ν. 3060/02, διενεργούνται ωστόσο μετά τη δημοσίευση του Ν. 3090/02 θα μπορούν οι συμμετέχουσες εταιρείες να υποβάλουν δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. (Βλέπε και Εγκύκλιο 1/2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ).
 
126. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2003 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/7/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: Ν. 3090/2002 Αρθρο 9 Παρ. 3
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13392
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση κατάργησης διάταξης.
 
127. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 15/1/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 5
Πρωτόκολλο: 5/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 5
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, ενόψει της υποχρεωτικής έκτακτης επανάκρισης όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, που καθιερώνει ο ν. 2940/01 και της δυνατότητας που κατ' εξαίρεση παρέχει το άρθρο 4 παρ. 17 εδ. 4 και 5 σε εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες κατείχαν προ του 1984 πτυχίο Ε' τάξης, είχαν καταταγεί προσωρινά στην Ζ' τάξη του ΜΕΕΠ κατά την εφαρμογή του ν. 1418/84, ανέπτυξαν αποκλειστικά εργοληπτική δραστηριότητα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν υπέβαλαν - λόγω προβλημάτων των χωρών αυτών και αναστολής των πληρωμών - αίτηση επανάκρισης και κατάταξης κατά το ν. 2229/94, να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στην ΣΤ' του ΜΕΕΠ, κατά το άρθρο 16 του ν. 1418/84, έτσι ώστε στη συνέχεια να επανακριθούν για κατάταξη στις τάξεις του νέου ΜΕΕΠ, κατά το ν. 2940/01: α) ποιά χρονική διάρκεια θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας τους και β) αν θα γίνει επικαιροποίηση των τιμών των εκτελεσθέντων έργων, ενόψει του ότι τα έργα και οι αναγνωρισμένες αξιώσεις έχουν υπολογισθεί σε δολάρια ΗΠΑ και με ποιόν τρόπο.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1004
Πρωτόκολλο: 1003605/3042/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγκτικές αρμοδιότητες, διαδικασία καταγραφής ανέλεγκτων υποθέσεων, επεξεργασία κατασχεμένων, προγραμματισμός ελέγχων 2003. (Τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο υποδείγματα 1, 2, 3 και 4 δεν έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα. Οποιο μέλος ενδιαφέρεται για αυτά, να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ΣΑΤΕ.)
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: 1003704/38/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13372
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β'), για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1/1/2003, της οποίας η υποχρέωση υποβολής λήγει την 20/1/2003.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: 1003624/191/24/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ 330/Α/24.12.2002 (άρθ. 19 και 25, ν. 3091/2002)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13371
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3091/02 οι οποίες αναφέρονται, σε θέματα ΦΠΑ.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english