Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
76. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/4/2003 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17γ/40/7/Φ.5.9  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 91/2003.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13787
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθ. 91/2003 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.- Αρμόδιοι να αποφαίνονται επί των αιτήσεων θεραπείας σε έργα που εκτελούνται από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και γενικότερα από τα Νομικά Πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1038537/1271/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 727/2002.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της αξίας εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: 1038536/1270/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: Η υπ' αριθ. 709/2002 ατομική γνωμοδότηση.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13786
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 2 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν, περί ηλεκτροδότησης οικοδομών.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: 1034796/2034/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13762
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 13ης και 14ης Οκτωβρίου 2002 περιοχών του Νομού Καβάλας.
 
80. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2003 Αριθμός: 9
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ.77  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-9
Συνημμένα: ΦΕΚ 292/Β'/12-3-2003.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13765
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευής Υδρογεωτρήσεων.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: 1037534/7306/1233/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13769
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγχος υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για θεώρηση στοιχείων του Κ.Β.Σ. μετά την καθιέρωση της μη υποβολής των πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 
82. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/4/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 23
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/6054  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 23
Συνημμένα: Γνωμοδότηση αρ.23/2003 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την εγγραφή Ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών της αλλοδαπής στο Μ.Ε.Κ..
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/4/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1035038/10347/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-13000
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13000
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων.
 
84. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 10/4/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 138
Πρωτόκολλο: 138/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 138
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13844
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει αρμοδιότητα να αναγνωρίζει απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου, που αφορούν σε εργασίες που εντάσσονται στα πλαίσια κατασκευής δημοσίων έργων, για την ανάθεση των οποίων λόγω του κατεπείγοντος και ελλείψεως εγκεκριμένων πιστώσεων κατά το χρόνο της εκτέλεσής τους, δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και δεν υπογράφηκε έγκαιρα η σχετική σύμβαση, αλλά βεβαιώνεται έγγραφα από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία με επιχειρήματα τόσο η αναγκαιότητα κατασκευής των εργασιών όσο και το κόστος τους (Βλ. και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 118/2004).
 
85. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 9/4/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 132
Πρωτόκολλο: 132/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανώνυμη εταιρεία, 3ης τάξης του ΜΕΕΠ, "Χ", στην οποία εισφέρεται ο αποσχιζόμενος εργοληπτικός κλάδος ανώνυμης εταιρείας, 5ης τάξης του ΜΕΕΠ, "Ψ", θα καταταγεί αυτοδίκαια και χωρίς να προηγηθεί διαδικασία νέας επανάκρισης ή έκτακτης αναθεώρησης στην 5η τάξη του ΜΕΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι ο αποσχιζόμενος (και εισφερόμενος) κλάδος της "Χ" διαθέτει τα νόμιμα ελάχιστα κατώτατα όρια που πρέπει να διατηρεί μια εργοληπτική επιχείρηση 5ης τάξης.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1033128/758/141/0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13717
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: 1033129/1920/330/0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13718
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή φόρων τελών, προστίμων και λοιπών εσόδων.
 
88. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2003 Αριθμός: 8
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/33/ΦΝ430  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-8
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13636
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορια ανεκτέλεστου των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: 1030366/10307/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13715
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Βλ. και την ΠΟΛ 1118/2004 που τροποποίησε την παρούσα.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: 1031583/253/Α'0013  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13716
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. (Βλ. τροποποιητική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1127/2003).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english