Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
16. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/11/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.43346  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-14268
Συνημμένα: Το με αριθ. πρωτ. 29587/8-10-03 έγγραφο της ΔΟΚΚ με υπογραφή Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αδειες ίδρυσης και λειτουργίας εργοταξίων.
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/11/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: 1101829/8791-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: Αρθρο 14 του Ν. 3193/2003 "Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας εξόφλησης οφειλών.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1118
Πρωτόκολλο: 1065481/5617/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14455
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί.
 
19. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 12/11/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 462
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 462/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 462
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14604
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, εάν είναι δυνατόν υπηρεσία να εξοφλήσει τιμολόγια του αναδόχου και να επιστρέψει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αποδεχόμενη δικαιολογητικά ασφάλισης των εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι σε άλλο εργοδότη.
 
20. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/11/2003 Αριθμός: ΦΕΚ1624Β
Πρωτόκολλο: 131784  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1624Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21011
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 
21. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/11/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 406
Πρωτόκολλο: 406/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 406
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται καταρχάς α) αν νόμιμα συμμετείχε σε διαγωνισμό για την ανάληψη δημοσίου έργου, ο οποίος διενεργήθηκε στις 11-6-2003, Κοινοπραξία, αποτελούμενη από δύο ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, στη μία εκ των οποίων ο εργολήπτης είχε από τις 2-6-2003 στελεχώσει με το πτυχίο του ετερόρρυθμη εργοληπτική εταιρεία και σε καταφατική περίπτωση, β) αν μπορεί να υποκατασταθεί στη θέση της ατομικής επιχείρησης, μέλους της αρχικής κοινοπραξίας, η ετερόρρυθμη αυτή εταιρεία προκειμένου η κοινοπραξία, με τη νέα της πλέον σύνθεση, να αναλάβει την εκτέλεση του έργου, δεδομένου μάλιστα ότι η ετερόρρυθμη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην ίδια τάξη και στην ίδια κατηγορία με την υποκαθιστάμενη ατομική επιχείρηση.
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/11/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 411
Πρωτόκολλο: 411/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 411
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίληψη Ερωτήματος: Μπορεί νόμιμα η Διοίκηση α) να αρνηθεί την έκδοση απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για τη λειτουργία λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στη νήσο Σέριφο και β) να ανακαλέσει απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για συναφές προς τη λειτουργία του παραπάνω λατομείου έργο σε παραλία της νήσου Σερίφου, ενόψει του γεγονότος ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε ενέργειες βάσει νόμιμων διοικητικών πράξεων;
 
23. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 27/10/2003 Αριθμός: 96
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2003/96/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΕΕ-96
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: 1083280/7145-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14371
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 στο Δήμο Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
 
25. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 22/10/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 380
Πρωτόκολλο: 380/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 380
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14600
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) αν ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας ομόρρυθμο μέλος είναι εργοληπτική επιχείρηση με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας δύναται να εγγραφεί στο ΜΕΕΠ και β) σε καταφατική περίπτωση, αν αυτές οι εταιρείες δύναται να μετάσχουν στον ίδιο διαγωνισμό δημόσιου έργου.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/10/2003 Αριθμός: ΦΕΚ 1539
Πρωτόκολλο: 64517/Ε.Υ.Σ. 6195  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ 1539
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14513
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
 
27. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/10/2003 Αριθμός: 81
Πρωτόκολλο: Ε57/87  
 Αρχείο .pdf: 2003ΙΚΑ-81
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24311
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: "Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Α) Τροποποίηση (διπλασιασμός) της διάρκειας ισχύος τους και επαναπροσδιορισμός της έννοιας του ασφαλιστικά ενήμερου δικαιούχου τους. Β) Διευκρινίσεις για τις χορηγούμενες μέσω τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ) Βεβαιώσεις Μη Οφειλής σε αναπόγραφες ατομικές επιχειρήσεις".
 
28. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΚ Ημερομηνία: 16/10/2003 Αριθμός: ΔΕΚ42101
Πρωτόκολλο: C-421/01  
 Αρχείο .pdf: 2003ΕΕ-ΔΕΚ42101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14358
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμβάσεις δημοσίων έργων - έννοια της εναλλακτικής προσφοράς - Προϋποθέσεις λήψεως υπόψη και αξιολογήσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθέσεως του δημοσίου έργου.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/9/2003 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/89/ΦΝ429  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-28
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 1306/Β'/12-9-2003 (Διόρθωση σφάλματος στην Δ17α/115/10/ΦΝ 429/7-8-2003 Απόφαση του Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14289
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της απόφασης διόρθωσης παροραμάτων του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΟΣ 2000.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1107
Πρωτόκολλο: 1084903/1635/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14263
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση των ορίων ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή εκκρεμών υποθέσεων χρήσεων 1993 έως και 1998 στις αποφάσεις ΠΟΛ. 1155/2002 και 1085/2003.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english