Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/9/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: 1084866/1962/338/0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι την 1η Ιουλίου 2004.
 
32. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 24/9/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 332
Πρωτόκολλο: 332/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 332
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: 1. επιτρέπεται το άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών να μην γίνεται την ίδια μέρα: 2. επιτρέπεται εταιρεία να υποβάλλει ένσταση για λογαριασμό άλλης: 3. επιτρέπεται κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού ο επανέλεγχος των τυπικών στοιχείων του πρώτου σταδίου: 4. επιτρέπεται εταιρεία να υποβάλλει μηχανόσημα για λογαριασμό άλλης εταιρείας που ειδοποιήθηκε και δεν ενδιαφέρθηκε να τα προσκομίσει.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/9/2003 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: ΔΕΕΠΠ/208  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 552/2002 και διευκρίνιση αυτής από το Γραφ. Νομ. Συμβούλου της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14252
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή Γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΓΓΔΕ περί των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αφενός της Δ/νουσας Υπηρεσίας Δημοσίου Εργου και αφετέρου της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης, ως προς τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων σε αυτό.
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/9/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: 1076586/6638-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων χρεών στο νομό Λευκάδας, και περιοχές νομών Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζας.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/9/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1104
Πρωτόκολλο: 1097439/6847/20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 14ης Αυγούστου 2003 σε περιοχές των Ν. Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας και Πρεβέζης.
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2003 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/78/ΦΝ 275  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-26
Συνημμένα: ΦΕΚ Β'/1154/12.8.2003 (Υπ. Απόφαση Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7.8.2003)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της τροποποίησης διατάξεων του "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού-ΕΑΚ 2000" λόγω αναθεώρησης του χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας.
 
37. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2003 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/78/ΦΝ 275  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ /Β/ 1153/12-8-2003 (Υπ. Απόφαση Δ17α/113/1/ΦΝ 275/7.8.2003)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14174
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της τροποποίησης της απόφασης έγκρισης του "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού-ΕΑΚ 2000" όπως ισχύει.
 
38. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/9/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 771/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-14231
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14231
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση 771/2003 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. H Προϊσταμένη Αρχή δεν δικαιούται να αποκλείσει διαγωνιζόμενο μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για πλημμέλεια των δικαιολογητικών συμμετοχής του, η οποία διαπιστώνεται μεταγενεστέρως.
 
39. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/9/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/ο/7226  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-14247
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14247
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης οπισθοπορίας στα Μηχανήματα Εργων (ΜΕ).
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: 1070234/6107/Λ/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 297/2003
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα του Κ.Φ.Σ. και Κ.Β.Σ. που βεβαιώθηκαν υπό την ισχύ προγενέστερων του νόμου 2362/95 διατάξεων.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/8/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: 1075116/800/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14175
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες μεταβίβασης-μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/8/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: 1075164/6432/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14139
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διενέργεια προσωρινών φορολογικών ελέγχων.
 
43. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2003 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/69/ΦΝ402  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14109
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση υπουργικής απόφασης για την διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου δημοσίου έργου - Μαθηματική Μέθοδος - Τροποποίηση της Εγκυκλίου 15/2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ. (Βλ. και την εγκύκλιο ΥΠΕΔΩΔΕ 1/2004)
 
44. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/8/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 705/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-14221
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14221
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση 705/2003 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Μαθηματικό Τύπο Ανάδειξης Αναδόχου και τις Αιτιολογήσεις.
 
45. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/7/2003 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ. 565  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14132
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης Εγκρισης Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Εργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english