Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
91. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 26/3/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 108
Πρωτόκολλο: 108/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14341
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η καταβολή αποζημίωσης σε επιχείρηση, λόγω προσωρινής πλήρους διακοπής της λειτουργίας της, συνεπεία επιτάξεως και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή της λειτουργίας της, είναι νόμιμη.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1052
Πρωτόκολλο: 1026889/1990-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1052
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13657
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2778/99 οφειλών σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 του Λεκανοπεδίου Αττικής.
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: 1025348/565/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13620
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2003 α) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: 1022340/27/0013  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: Εντυπο δήλωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13635
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή. (Βλ. Επίσης τις ΠΟΛ 1040/2003 και 1125/2003)
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1040
Πρωτόκολλο: 1021579/167/Α'0013  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1040
Συνημμένα: Εντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, Αρθρο 15 του ν. 3091/2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπος εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3091/2002. (Βλ. Επίσης τις ΠΟΛ 1047/2003 και 1125/2003)
 
96. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/3/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 72
Πρωτόκολλο: 72/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 72
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μερική αποκατάσταση αναδόχου - Εκχώρηση σε τρίτο.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: 1021577/10206/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13609
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερμηνεία των διατάξεων του ν.3091/2002 "Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 330 τ.Α'/24-12-2002).
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1041
Πρωτόκολλο: 1021764/10217/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1041
Συνημμένα: Απόσπασμα Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α'/24-12-2002) Αρθρ. 5 παρ. 7 & 9, άρθρ.15-16-17-18
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13610
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερμηνεία των διατάξεων του ν. 3091/2002 "Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 330 τ.Α'/24.12.2002).
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: 1021848/454/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 634/Β/24-6-1998 (Υπ. Απόφαση 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ 1169)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13645
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ 1169/9-6-1998 (ΦΕΚ 634 Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών".
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1042
Πρωτόκολλο: 1021847/453/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13644
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλούστευση διαδικασίας κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής διεύθυνσης κατοικίας ή τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1039
Πρωτόκολλο: 1021578/166/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1039
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14 και 26 παρ. 2 του ν. 3091/2002 "Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 330 τ.Α'/24-12-2002).
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/3/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: 1019773/354/03/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: Εντυπο Υπουργείου Οικονομικών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13642
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος. Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας (RESIDENCE CERTIFICATES) για την Εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου (νέο έντυπο εφαρμογής της Σύμβασης).
 
103. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 27/2/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 64
Πρωτόκολλο: 64/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 64
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπειρία και κύκλος εργασιών εταιριών που εγγράφηκαν στο ΜΕΕΠ το 2000.
 
104. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 27/2/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 88
Πρωτόκολλο: 88/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 88
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν οι κρατήσεις 2% υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 1% υπέρ του Ε.Μ.Π. που γίνονται στις αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης ή την εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών έργων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940 αποτελούν προσωπική δαπάνη των μηχανικών και επομένως μπορούν να συμπεριληφθούν στις ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 που εκπίπτουν από το συνολικό τους εισόδημα ή αποτελούν δαπάνη του επαγγέλματός τους (βαρύνει το κόστος του τεχνικού έργου ή τους πελάτες) και επομένως η δαπάνη αυτή εκπίπτει μόνο από το ακαθάριστο εισόδημα Ζ' κατηγορίας αυτών, σε περίπτωση λογιστικού προσδιορισμού ή περιλαμβάνεται στο συντελεστή καθαρού κέρδους σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού αυτών.
 
105. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 26/2/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 63
Πρωτόκολλο: 63/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 63
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13866
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αν η διακήρυξη αποκλείει τη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε κοινοπραξία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 (παρ. 7) του Π.Δ/τος 609/1985, αποκλείει συγχρόνως και τη συμμετοχή των κοινοπραξιών αναβάθμισης του άρθρου 16 (παρ. 42) του Ν. 1418/1984 και αν είναι υποχρεωτικά δεκτή η συμμετοχή των κοινοπραξιών αναβάθμισης σε διαγωνισμό δημοσίου έργου στην περίπτωση που δεν προβλέπεται στην διακήρυξη αυτού.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english