Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
61. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/6/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/ο/5150  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-14130
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 708/Β'/4-6-2003 (Υπουργική Απόφαση Δ13ε/4800/30-5-2003)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Εργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Εργων (ΜΕ).
 
62. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/6/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 205
Πρωτόκολλο: 205/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 205
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τη μετατόπιση των δικτύων των Ο.Κ.Ω., η οποία κατέστη αναγκαία, κτά την κατασκευή δημόσιων έργων οδοποιίας σε διάφορες περιοχές του Νομού Αττικής, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84 (Α'23) ανώτατου ορίου υπέρβασης του αρχικού ποσού των οικείων εργολαβικών συμβάσεων, στην περίπτωση που λόγω αρνήσεως των ιδιοκτητών των δικτύων Ο.Κ.Ω. να τα μετατοπίσουν, αυτό γίνεται από την ερωτώσα υπηρεσία, η οποία έχει την ευθύνη της κατασκευής των σχετικών δημόσιων έργων.
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1085
Πρωτόκολλο: 1052506/1380/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. χρήσεων που έκλεισαν από 1/1/1993 μέχρι και 31/12/1998 και επιτηδευματιών με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, χρήσεων 1993 έως και 1998.
 
64. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 3/6/2003 Αριθμός: 48
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2003/48/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΕΕ-48
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21792
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.
 
65. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 3/6/2003 Αριθμός: 49
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2003/49/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΕΕ-49
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21791
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1083
Πρωτόκολλο: 1051083/550/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β'/13-6-2002). (Βλ. και την ΠΟΛ 1088/2006)
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: 1051082/549/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β΄/2003).
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/5/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1052699/1082/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-13993
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13993
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: 1050816/2755/470/0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: Τρία υποδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13952
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή ΦΠΑ. Ενέργειες προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. για την ενημέρωση των φορολογουμένων αρμοδιότητάς τους.
 
70. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 28/5/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 199
Πρωτόκολλο: 199/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14073
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΔΕ, μέσω της οποίας το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα προβεί σε πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 50 του ν. 3105/2003, για τα υδραυλικά έργα που κατασκευάζει η ΕΥΔΑΠ στο λεκανοπέδιο Αττικής, αντί του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το οποίο είναι κατ΄αρχήν αρμόδιο και υπεύθυνο να τα κατασκευάσει, σύμφωνα με το ν. 2744/1999.
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/5/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 105712  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-13977
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγός ελέγχου των τεχνικών επιχειρήσεων.
 
72. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2003 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Δ15/7567  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: α) Τεχνικό Δελτίο και Οδηγίες Συμπλήρωσής του και β) Πιστοποιητικό Ιδιωτικών Εργων (Εντυπο Γ) και Οδηγίες Συμπλήρωσής του.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή πιστοποιητικών εμπειρίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων, οικονομικών καταστάσεων και Εκθεσης Δραστηριότητας.
 
73. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2003 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/44/ΦΝ430  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 469/Β'/18.4.2003
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13854
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανακαθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων κατά τάξη επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ.
 
74. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/5/2003 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/42/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13789
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση αντιγράφων των οικονομικών προσφορών σε διαγωνισμό Δημοσίων Εργων.
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/5/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: 1042951/1006/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους πολίτες κατά την εφαρμογή των νέων απλοποιήσεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english