Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: 1026310/163/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18167
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: 1025828/1963/258/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18135
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.
 
93. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2007 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/41/ΦΝ439  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18098
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2007.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: 1022251/421/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18118
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1042
Πρωτόκολλο: 1021651/94/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18102
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός των φόρων κεφαλαίου από 1/3/2007.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1045
Πρωτόκολλο: 1022330/917/234/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18139
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1040
Πρωτόκολλο: 1021495/23/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1040
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης τέλους συναλλαγής ακινήτων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους συναλλαγής ακινήτων.
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1033
Πρωτόκολλο: 1020562/486/00ΤΥ/Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1033
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18084
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων με αντικειμενικά κριτήρια.
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: 1020564/487/00ΤΥ/Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18085
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αίτια μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο: 1020567/488/00ΤΥ/Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18086
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αρ. πρωτ.:1144814/26361/30-12-98, ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ.1328/Β/31-12-98) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: 1020571/489/00ΤΥ/Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18087
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1037
Πρωτόκολλο: 1020572/490/00ΤΥ/Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1037
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18088
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τιμής βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1033/27-02-2007, 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1036/27-02-2007, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1041
Πρωτόκολλο: 1021492/22/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1041
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18101
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος.
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: 1020869/1586/299/Δ0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ. με ανύπαρκτους κοινοτικούς ΑΦΜ, κοινοτικούς ΑΦΜ με διακοπή ισχύος και κοινοτικούς ΑΦΜ με μεταγενέστερη έναρξη, που δήλωσαν οι Ελληνες φορολογούμενοι στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1028
Πρωτόκολλο: 1019349/38/0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18076
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2007.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english