Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο: 1115142/1908/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: ΦΕΚ 258 Α'/22.11.2007 (Ν. 3610/2007)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18979
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση του ν. 3610/2007. (Βλ. και την ΠΟΛ 1041/2008)
 
17. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/11/2007 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/154/ΦΝ 438  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 1673 Β'/23.8.2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18673
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005. (περί βασικού μετόχου)
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: 1109881/740/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18674
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: 1109879/739/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18675
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008.(Βλ. και τις ΠΟΛ 1114/2005, ΠΟΛ 1056/2006)
 
20. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/11/2007 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Ε33/407  
 Αρχείο .pdf: 2007ΙΚΑ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18640
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθµιση των οφειλοµένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών του άρθρου 28 του ν. 3518/06, (272 Α΄).
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/11/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: 1105941/1845/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών. (Βλ. και την ΠΟΛ 1049/2008)
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/11/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1132
Πρωτόκολλο: 1111483/959/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18634
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπόχρεοι τήρησης βιβλίου έργων.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/11/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: 1021797/10342πε/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18633
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εργολάβο δημοσίων έργων αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/11/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: 1104585/8995/1578/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 3 της απόφασής μας 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ.1102/29-8-2007 (ΦΕΚ Β΄- 1745/31-8-07), περί παράτασης προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων χρεών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης και στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/10/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο: 1091875/11011/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18597
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των χρηματικών ποσών που καταθέτουν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ υπέρ των πυρόπληκτων.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/10/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: 1100818/658/Τ & Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18596
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1117
Πρωτόκολλο: 1100042/5113/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18595
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1096604/5032/ΔΕ-Β/12-10-2007 (Φ.Ε.Κ. 2030 B΄ /16-10-2007) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων».
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1113
Πρωτόκολλο: 1095807/1736/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1113
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 551/06 του Ν.Σ.Κ.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18569
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. και μη λήψη των μέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/97 σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/10/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: 1096872/646/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών- προμηθευτών, πιστωτικών υπολοίπων) στις Δ.Ο.Υ. από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
 
30. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 9/10/2007 Αριθμός: ΝΣΚ 377
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 377/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 377
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19195
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) Αν είναι νόμιμη η απαίτηση αναδόχου δημοσίου έργου να συμπεριληφθεί στο ποσό της αποζημίωσής του, στην περίπτωση ματαίωση της διάλυσης της σχετικής σύμβασης κατ'άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1418/1984, και το επιπλέον κόστος το οποίο θα προκύψει κατά την αγορά ηλεκτρικών καλωδίων λόγω της απρόβλεπτα μεγάλης αύξησης της τιμής τους, το οποίο δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις στα αντίστοιχα άρθρα που περιλαμβάνονται στη συμβατική μελέτη του έργου και β) σε περίπτωση Διάλυσης της Εργολαβίας, λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ποια από τα επιμέρους απαιτούμενα απ' αυτόν κονδύλια (συνημμένα στη σχετική του αίτηση ματαίωσης της διάλυσης της εργολαβίας) και ποιες ειδικότερες διατάξεις νόμου πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να προκύψει η συνολική αποζημίωση, την οποία αυτός δικαιούται.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english