Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/9/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1109
Πρωτόκολλο: 1089178/597/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/9/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: 1084518/544/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/9/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1104
Πρωτόκολλο: 1084517/543/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18480
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που αντιμετωπίζουν οι επιτηδευματίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/9/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: 1084529/570  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18481
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/9/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1107
Πρωτόκολλο: 1084558/1633/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18482
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων.
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/8/2007 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/121/ΦΝ 443  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18473
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση 4ης βελτίωσης πρότυπων διακηρύξεων.
 
37. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/8/2007 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/121/ΦΝ 443  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18474
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/8/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: 1081904/6796-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18463
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των Φυσικών ή Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/8/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: 1081900/6795-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18465
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 
40. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/8/2007 Αριθμός: ΝΣΚ 342
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 342/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 342
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται ποιό είναι το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί για την ακύρωση διαγωνισμού σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου, όταν αναθέτουσα αρχή είναι Δ.Δ.Ε., Δ.Ε.Κ.Ε. ή Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας (όπου Δ.Δ.Ε.: Δ/νση Δημοσίων Εργων, Δ.Ε.Κ.Ε.: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Εργων και Δ.Ε.Σ.Ε.: Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Εργων).
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/8/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: 1028338/7527/1266/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18464
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από τις πυρκαγιές στην χώρα μας τον Αύγουστο του 2007.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/8/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1110
Πρωτόκολλο: 1089359/10974/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1110
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 100/2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18545
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δικαστική απόφαση ή συμβιβαστικά στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού κατά τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση των ζημιών ή επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση δεν υπόκειται σε φορολογία.
 
43. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 17/8/2007 Αριθμός: 912
Πρωτόκολλο: ΣτΕ 912/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΣτΕ-912
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αφορά δημόσια έργα και ειδικότερα αίτηση αναστολής εκτελέσεως πράξης με την οποία απερρίφθη ένσταση του αιτούντος με την οποία ζητούνταν ο αποκλεισμός της εταιρείας που ανεδείχθη μειοδότης. Δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι οι προβαλλόμενοι στην αίτηση ακυρώσεως λόγοι, κατά τους οποίους μη νομίμως έγινε δεκτή στο διαγωνισμό η αναδειχθείσα ανάδοχος εταιρεία, καίτοι δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά ενημερότητας από τα ταμεία ΤΠΕΔΕ και ΤΣΜΕΔΕ και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και ότι μη νομίμως κρίθηκε από τη Διοίκηση ότι εφόσον η εταιρεία αυτή είχε προσκομίσει ενημερότητα πτυχίου δεν απαιτούνταν η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών. Απορρίπτει την αίτηση.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1095
Πρωτόκολλο: 1076853/1485/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1095
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18429
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου. (Βλ. και την ΠΟΛ 1070/2008)
 
45. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/8/2007 Αριθμός: 94
Πρωτόκολλο: Ε41/223  
 Αρχείο .pdf: 2007ΙΚΑ-94
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18498
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρµοδιότητα, ∆ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής ∆απάνης ∆ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών .
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english