Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: 1035698/11745/ΔΕ-Γ  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 172/2006.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/97.
 
122. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 16/1/2007 Αριθμός: ΝΣΚ 14
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 14/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν ενόψει των ρυθμίσεων των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 3263/2004 (Α' 179) και σχετικών προβλέψεων της από 4-10-2006 Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Εργου περί υποβολής στον φάκελο δικαιολογητικών μεταξύ άλλων πρωτοτύπου πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και πρωτοτύπου ή νομίμως επικυρωμένου αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο δύναται να θεωρηθεί νομίμως παραδεκτή: α) η προσφορά εταιρείας η οποία κατέθεσε μεν στον σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών εγγράφων φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), επέδειξε όμως το πρωτότυπο αυτού στην οικεία Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και β) η προσφορά εργολάβου, που κατέθεσε στον σχετικό φάκελο των δικαιολογητικών εγγράφων απλό (αθεώρητο) φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: 1003662/24/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, όπως ισχύουν, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε πολίτες των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: 1003149/174/50/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 276 Α'/22-12-2006 (Ν. 3522/2006, άρθρα 20-25 και 39)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17993
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1003
Πρωτόκολλο: 1000137/3/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17948
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κλπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2007.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1004
Πρωτόκολλο: 1110713 π.ε./843π.ε./Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17944
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 10, παρ. 8 του Ν.3481/2006 - Τέλη Μηχανημάτων Εργων (Μ.Ε.).
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: 1001134/734π.ε./Τ.& Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english