Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1031
Πρωτόκολλο: 1020069/1400/311/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006 που λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31-12-2006.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1026
Πρωτόκολλο: 1019094/347/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1026
Συνημμένα: Σχετικό υπόδειγμα (5 σελίδες)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18075
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δεύτερου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: 1019098/348/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: Σχετικό υπόδειγμα (5 σελίδες)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Εντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση.
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1029
Πρωτόκολλο: 1020017/73/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18082
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ.Α'/22-12-06) "Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις".
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1030
Πρωτόκολλο: 1020057/1484/257/0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18081
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: 1016853/103/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 276 Α'/22.12.2006 (Αρθρα 27-35, ν. 3522/2006)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18065
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/22.12.2006) "Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις", που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του ν. 2523/1997) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο: 1006275/10139/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο ν. 3299/2004.
 
113. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/2/2007 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/69  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-18044
Συνημμένα: Πίνακες με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ)
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1015
Πρωτόκολλο: 1010627/660/189/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1015
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18030
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26-1-2007 για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: 1010454/183/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18029
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2007 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
116. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2007 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Δ17γ/01/17/ΦΝ439  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17994
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3316/05, που αφορούν τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης των διαγωνιζομένων και τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: 1007618/467/56/0006Δ  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: Εγγραφο της Γεν. Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στατιστικά κατώφλια για τις ενδο-κοινοτικές συναλλαγές έτους 2007.
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1009
Πρωτόκολλο: 1006800/5/0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1009
Συνημμένα: Εντυπο δήλωσης ειδικού φόρου 3% επί των ακινήτων των εταιρειών.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17991
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2007 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1010
Πρωτόκολλο: 1006802/4/0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1010
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17992
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1008
Πρωτόκολλο: 1005820/2/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1008
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ Α' 276/22.12.200 (Ν. 3522/2006 άρθρο 3 παρ. 4 και το άρθρο 26)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17990
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 και του άρθρου 26 του ν. 3522/06 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06). Σταδιακή κατάργηση τελών χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων κατοικιών και τέλη χαρτοσήμου εργολαβικών συμβάσεων».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english