Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
76. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2004 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ17α/81/2/ΦΝ430  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15094
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
 
77. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 18/5/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 653
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 653/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 653
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Α2 τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση πριν τη συμπλήρωση δύο ετών από την (έκτακτη) επανάκριση η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01 (Α' 180), μετά την ψήφιση της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν. 3212/03 (Α' 308).
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1045
Πρωτόκολλο: 1039131/10549/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1045
Συνημμένα: Το αριθ. πρωτ. 28789/24-4-2003 έγγραφο
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχειρηματικές δραστηριότητες του ν. 2601/1998 που υπάγονται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ-91 της ΕΣΥΕ.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: 1039114/10548/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 15, 27 και 32 του ν. 3229/2004.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: 1039113/10547/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων σε περίπτωση πώλησης των ανεγειρόμενων οικοδομών πριν από την αποπεράτωσή τους.
 
81. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/5/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 213
Πρωτόκολλο: 213/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 213
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, σε περίπτωση εκπόνησης μόνο του αναγνωριστικού σταδίου μελέτης οδού, η προβλεπόμενη από το άρθρο 25 παρ. 5 του Π.Δ. 696/74 (Α΄301) προσαύξηση της αμοιβής του μελετητή, υπολογίζεται μόνο επί του ποσού της εγκριθείσας από την υπηρεσία λύσης ή και επί των λοιπών εκπονηθεισών λύσεων.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1037
Πρωτόκολλο: 1037350/2420/998/0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1037
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15030
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται πληροφορίες για την Αμοιβαία Συνδρομή και Ανταλλαγή Πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στα πλαίσια της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: 1036153/237/Α΄0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή συζύγου και ανήλικων τέκνων του θανόντος από το φόρο κληρονομιάς για κληρονομική μερίδα μέχρι 300.000 ευρώ.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο: 1035590/10495/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15020
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λόγω σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων.
 
85. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 21/4/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 180
Πρωτόκολλο: 180/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 180
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν για τη χορήγηση ενημερότητας πτυχίου σε εργοληπτική επιχείρηση, που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων στο Τ.Ε.Ε.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1033
Πρωτόκολλο: 1032588/83/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1033
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2004 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1032
Πρωτόκολλο: 1030949/872/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1032
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: 1044899/214/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: Διοικητική Κωδικοποίηση
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15168
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της Διοικητικής Κωδικοποίησης της Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1031
Πρωτόκολλο: 1030473/853/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1029
Πρωτόκολλο: 1030601/110399/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english