Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
121. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 21/1/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 26
Πρωτόκολλο: 26/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15040
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν, οι δαπάνες που αφορούν, στη μισθοδοσία του προσωπικού, το οποίο προσλήφθηκε από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που έχουν αναλάβει την ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού έργου κατά μήκος του Κηφισού, μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Ποσειδώνος και την εκβάθυνση της κοίτης του Κηφισού (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 3+060) και των μισθωμάτων των μηχανημάτων που (προσωπικό και μηχανήματα) βρισκόντουσαν σε επιφυλακή, για την προστασία των ευαίσθητων όμορων περιοχών από πλημμύρες, λόγω υπερχείλισης του Κηφισού, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του υπό του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84 προβλεπόμενου ορίου, πέραν του οποίου, απαγορεύεται η αύξηση του ποσού της αρχικής σύμβασης.
 
122. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/1/2004 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/5/ΦΝ436  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-4
Συνημμένα: ΦΕΚ Α' 308/31-12-2003 (Ν. 3212/03, άρθρα 15, 23 και 24)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14700
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα δημόσια έργα. Αναφέρεται κυρίως στα άρθρα 15 & 23 του ν. 3212/03 "Αδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων" (ΦΕΚ 308Α'/31-12-03).
 
123. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 16/1/2004 Αριθμός: ΦΕΚ6Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 11/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΠΡΩΘ-ΦΕΚ6Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35111
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: 1003292/64/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος/κεφαλαίου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοίνωση για τις ισχύουσες Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες.
 
125. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 14/1/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 25
Πρωτόκολλο: 25/04  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15027
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Είναι νόμιμη η διεξαγωγή διαγωνισμού για την κατασκευή δημόσιου έργου στο οποίο εφαρμόζεται η Κοινοτική νομοθεσία και κατά την ημέρα διεξαγωγής του, δεν συνήλθε η Επιτροπή του Διαγωνισμού, λόγω συμμετοχής των μελών της στην κηρυχθείσα από την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. απεργία, αλλά κατέθεσαν προσφορές στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που είχε την ευθύνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις; και β. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πιο πάνω ερώτημα, ο νέος διαγωνισμός, για το ίδιο έργο, θα θεωρηθεί ως επαναληπτικός;
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1003
Πρωτόκολλο: 1002820/7268/1364/0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15428
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω TAXISnet για τις οποίες έχουν καταβληθεί λανθασμένα μικρότερα ποσά του χρεωστικού υπολοίπου.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1004
Πρωτόκολλο: 1002841/12/0015Β'  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14670
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του κεφαλαίου Α' του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α') "Kανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
 
128. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/1/2004 Αριθμός: ΣΛΟΤ 1
Πρωτόκολλο: ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 1/313  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΘΟ-ΣΛΟΤ 1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14805
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος τήρησης της αναλυτικής λογιστικής από τις τεχνικές επιχειρήσεις.
 
129. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/1/2004 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ17α/3/1/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αιτιολόγηση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών. (Βλ και Εγκύκλιο 8/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ)
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/1/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: 1001235/7266/1355/0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2003.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english