Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: 1076424/2045/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 326/2004 του ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15520
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 326/2004 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με άρση του φορολογικού απορρήτου στο στάδιο διενέργειας προανάκρισης και υποχρέωση διενέργειας ελέγχου κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέα ή προανακριτικού υπαλλήλου.
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: 1098592/315/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15519
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: 1100398/3663/Δ.Μ.  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15569
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση δεδομένων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών-Φ.Τ.Μ και Βιβλίων και Στοιχείων του Κ.Β.Σ.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: 1097930/11407/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2004 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: 1097938/6264/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15489
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1-11) του ν. 3259/2004 και του άρθρου 56 του ν. 3283/2004 που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: 1097063/2423/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15503
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005.
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 30/11/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 598
Πρωτόκολλο: 598/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 598
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν μπορεί να ικανοποιηθεί αίτημα εταιρείας, που συμμετέχει σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, χορηγήσεως αντιγράφων των τεχνικών προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1124
Πρωτόκολλο: 1094651/11321/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1124
Συνημμένα: Τέσσερα φύλλα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15501
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: 1095248/1844/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α. Κοινοποίηση της αριθ. 327/04 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. περί εφαρμογής των διατάξεων για έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων. β. Εκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων επί υποθέσεων χρήσεων 1998 και παλαιότερων που περαιώθηκαν με βάση τις ρυθμίσεις των αποφάσεων ΠΟΛ. 1155/02, ΠΟΛ. 1085/03, 1065798/1480/03 και ΠΟΛ. 1107/03.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1116
Πρωτόκολλο: 1090427/6555/2662/Δ0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση νέας Διεύθυνσης και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/11/2004 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/116/ΦΝ 294  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: Απόφαση 8/2004 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση προθεσμιών για την έγκριση λογαριασμών, ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ στην εκτέλεση των δημοσίων έργων.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο: 1091653/11305/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15460
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: 1091241/250/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α.Π. αναδασωτέων εκτάσεων και τροποποίηση της εγκυκλίου 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ 1130/14-4-1997.
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1120
Πρωτόκολλο: 1091242/294/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15444
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διεύρυνση απαλλαγής από το Φ.Μ.Α.Π., σύμφωνα με την περ. δ΄του άρθρου 23 του ν. 2459/97 και τροποποίηση του γ΄εδαφίου της σελίδας 6 της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 1042365/251/Β0013 ΠΟΛ 1130/14-4-1997.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: 1089871/5979/ΔΕ-Β΄  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων και λοιπά θέματα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english