Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/10/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: 1071968/5456/983/0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.
 
47. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/10/2004 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/93/Φ.Ν. 437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: ΦΕΚ 179 Α΄/28.9.04
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15317
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του ν. 3263/2004 "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις".
 
48. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/9/2004 Αριθμός: ΦΕΚ179Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3263/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ179Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15317Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις.
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/9/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: 1076861/702/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τέλος χαρτοσήμου τόκων υπερημερίας που απορρέουν από σχέσεις που υπάγονται στο Φ.Π.Α.
 
50. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
Κατηγορία: Απόφαση Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Ημερομηνία: 22/9/2004 Αριθμός: 8
Πρωτόκολλο: 8/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΑΕΔ-8
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15348
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η άπρακτη πάροδος της μηνιαίας προθεσμίας από την υποβολή λογαριασμού, προς έγκριση και πληρωμή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έγκρισή του.
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/9/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1096
Πρωτόκολλο: 1071858/632/0015  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1096
Συνημμένα: Άρθρα 22 και 41 του ν. 3259/2004.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15307
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε΄του ν. 3259/2004. (Επαναφορά ορισμένων διατάξεων του ν. 3220/2004 που είχαν καταργηθεί με τον ν. 3259/2004).
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/8/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: 1065324/3649/647/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α..
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/8/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: 1064897/1816/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: Αρθρα 18, 19 και 20 του ν.3259/2004
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 20 του ν.3259/2004: "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις".
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/8/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1083
Πρωτόκολλο: 1064098/10934/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1083
Συνημμένα: Απόφαση Κ2-8711/3.8.2004
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας μετατροπής κεφαλαίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ευρώ.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/8/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: 1064078/1796/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της 1024962/282/Τ & ΕΦ/23.3.04 εγκυκλίου.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1081
Πρωτόκολλο: 1062476/556/0015  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1077
Πρωτόκολλο: 1062035/207/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Σχεδίου Νόμου "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις". (Σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1076/2004)
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: 1062383/4792/Γ/0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15248
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της 13ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας για αμοιβαία επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας. (Σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1390/2001)
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1079
Πρωτόκολλο: 1062222/198/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1079
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15247
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου. (Βλ. και την ΠΟΛ 1129/2004)
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: 1062052/1735/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15246
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χωρίς κυρώσεις. (Σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1076/2004)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english