Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
106. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2004 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/3484  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-14781
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14781
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ σε δημοπρασίες Δημοσίων Εργων με Ενημερότητα Πτυχίου.
 
107. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 18/2/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 97
Πρωτόκολλο: 97/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 97
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) Στις περιπτώσεις ανάθεσης της κατασκευής δημόσιων έργων "με διαπραγμάτευση" ή με "απευθείας ανάθεση" ή "μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων" για την ανάδειξη του αναδόχου εφαρμόζεται ο υπό του νόμου 2576/98 προβλεπόμενος "μαθηματικός τύπος" και β) Σε αρνητική περίπτωση με ποιά κριτήρια θα γίνεται η επιλογή του αναδόχου.
 
108. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/2/2004 Αριθμός: ΦΕΚ114Δ
Πρωτόκολλο: οικ. 5219  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ114Δ
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21010
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
109. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2004 Αριθμός: 54
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2004ΙΚΑ-54
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22328
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του συστήματος ασφάλισης μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
 
110. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2004 Αριθμός: 13ΓΔΠ
Πρωτόκολλο: οικ. 7646  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-13ΓΔΠ
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 2
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1017
Πρωτόκολλο: 1012873/570/90/0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14753
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για όσους τήρησαν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/2/2004 Αριθμός: ΦΕΚ38Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3229/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ38Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: 1056072/184/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15205
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 1011295/35/0013/6-2-2004 ΠΟΛ 1014.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: 1011295/35/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: Δύο (2) έντυπα - υποδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15204
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α'/18.2.1997) που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα. "Τροποποιείται με την ΠΟΛ 1064/2004"
 
115. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 4/2/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 46
Πρωτόκολλο: 46/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 46
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, η Υπηρεσία μπορεί να ακυρώσει και να επαναλάβει τη διαδικασία της Β΄ φάσης του διαγωνισμού του έργου "Χ" με πρόσκληση μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα αυτών που είχαν προεπιλεγεί και συμμετείχαν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού, για υποβολή νέων οικονομικών προσφορών.
 
116. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 3/2/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 32
Πρωτόκολλο: 32/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, μετά την ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας (έργο μελέτης - κατασκευής), λόγω μη επιτεύξεως της ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας στη τεχνική προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, νομίμως η Διοίκηση προέβη στην απ' ευθείας ανάθεση του έργου στην ως άνω εταιρεία, η οποία κατόπιν προσκλήσεως της αρμοδίας υπηρεσίας, υπέβαλε βελτιωμένη τεχνική προσφορά.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/2/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: 1009662/168/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: Πιστοποιητικό και Υπεύθυνες Δηλώσεις
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14731
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 ν. 2238/1994.
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/1/2004 Αριθμός: ΦΕΚ15Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3220/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ15Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14918Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικεμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/1/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1008
Πρωτόκολλο: 1007151/26/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1008
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14723
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2004 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
120. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 22/1/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 17
Πρωτόκολλο: 17/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15039
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) Εάν η Διοίκηση δύναται να προβεί σε συναινετική ανάκληση απαλλοτριώσεως, κηρυχθείσης βάσει του Ν.Δ. 145/1946 και ειδικότερα όσον αφορά περιπτώσεις πρώην ιδιοκτητών μη αποζημιωθέντων μέχρι σήμερα. β) Εάν η Διοίκηση δύναται να αξιοποιήσει τις εκτάσεις, οι οποίες τελικώς θα απομείνουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου για άλλο σκοπό δημοσίας ωφελείας από εκείνο για τον οποίο προωρίζοντο δια της κηρύξεως της ανωτέρω απαλλοτριώσεως.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english