Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
811. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1081  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36338
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α' 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
 
812. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ617Β
Πρωτόκολλο: Α. 1029  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ617Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36334
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
 
813. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 58522  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36332
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36332
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
 
814. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2021 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: 58522  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36333
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
 
815. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ586Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.9769  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ586Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).
 
816. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ549Β
Πρωτόκολλο: 31588/ΔΑΦ  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ549Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36326
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων» (Β’ 4420).
 
817. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-36315
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36315
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 32η εγκύκλιος.
 
818. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 53270  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36316
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους: των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας, ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
 
819. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ539Β
Πρωτόκολλο: 15934 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ539Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36321
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
820. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ538Β
Πρωτόκολλο: Α. 1025  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ538Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36317
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
 
821. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ540Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 154  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ540Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.
 
822. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 51994/Σ.16503  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36306
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36306
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019.
 
823. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ534Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ534Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36308
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
 
824. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ533Β
Πρωτόκολλο: Α. 1026  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ533Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36307
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 
825. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ533Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 133  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ533Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36307Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english