Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
556. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2110Β
Πρωτόκολλο: Α. 1112  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2110Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36747
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.
 
557. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: Ε2107
Πρωτόκολλο: Ε.2107  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36751
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
 
558. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Σ 40/39  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021.
 
559. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: Ε2113
Πρωτόκολλο: Ε.2113  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36761
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021).
 
560. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2096Β
Πρωτόκολλο: Α. 1111  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2096Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021.
 
561. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/5/2021 Αριθμός: Ε2112
Πρωτόκολλο: Ε.2112  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36759
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020.
 
562. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2090Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2090Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 48123/6983 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136/2018).
 
563. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2062Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/46126/782  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2062Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36735
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/30.09.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020» (Β’ 4447).
 
564. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/5/2021 Αριθμός: Ε2111
Πρωτόκολλο: Ε.2111  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36760
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4797/21 (ΦΕΚ 66/Α΄) «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 
565. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ78Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4799/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ78Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 
566. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2024Β
Πρωτόκολλο: 54570  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2024Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του έτους 2021».
 
567. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2025Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 468  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2025Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36724
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.
 
568. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 17633  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36723
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36723
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.
 
569. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2100
Πρωτόκολλο: Ε.2100  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36732
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167).
 
570. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2105
Πρωτόκολλο: Ε.2105  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α΄66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english