Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
421. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3065Β
Πρωτόκολλο: 83615 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3065Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
422. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2021 Αριθμός: Ε2143
Πρωτόκολλο: Ε.2143  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36984
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α’ 108/26.06.2021).
 
423. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2021 Αριθμός: Ε2142
Πρωτόκολλο: Ε.2142  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινήσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362).
 
424. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 8/7/2021 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: 3990  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες – παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθώς και εν γένει υποδείξεις - συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων.
 
425. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 47981  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36969
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί του σημείου 2 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021 ΚΥΑ ( Β' 2879), σχετικά με την τηλεργασία.
 
426. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2979Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 42640  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2979Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36970
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 2879).
 
427. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2955Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.42012  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2955Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2879).
 
428. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2975Β
Πρωτόκολλο: 47100  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2975Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021.
 
429. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 46927  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36960
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36960
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (ΜΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες.
 
430. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ113Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 28  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ113Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013.
 
431. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2974Β
Πρωτόκολλο: Α. 1158  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2974Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579).
 
432. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: Ε2139
Πρωτόκολλο: Ε.2139  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021.
 
433. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2021 Αριθμός: Ε2136
Πρωτόκολλο: Ε.2136  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (εντύπου Ε2) από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
 
434. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2894Β
Πρωτόκολλο: 120301 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΠ-ΦΕΚ2894Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 
435. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2879Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2879Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36931
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 ΙουΛίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english