Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
271. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/9/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 111822 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37185
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν.4797/2021 (Α ́66).
 
272. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4214Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4214Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206).
 
273. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4209Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4209Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37181
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
 
274. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4206Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4206Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.
 
275. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ166Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4829  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ166Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37178
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.
 
276. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4203Β
Πρωτόκολλο: 110065 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4203Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37176
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) .
 
277. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 9/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ163Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 72/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ163Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37251Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 
278. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4107Β
Πρωτόκολλο: 30412 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΠ-ΦΕΚ4107Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37174
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή, μέσω του Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
 
279. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4141Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1073177 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4141Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37180
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της ΑΑΔΕ και Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743)», καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών» (Β’ 543).
 
280. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/9/2021 Αριθμός: Ε2176
Πρωτόκολλο: Ε.2176  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2176
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (Α΄170) ως προς τη συνέργεια.
 
281. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4103Β
Πρωτόκολλο: 109143 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4103Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37169
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές: α) της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελο-ποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ζ) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και θ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).
 
282. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4104Β
Πρωτόκολλο: Α.1210  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4104Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37165
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
283. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/9/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 240584  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-37168
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37168
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε..
 
284. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/9/2021 Αριθμός: ΦΕΚ160Α
Πρωτόκολλο: ν. 4826  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ160Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
 
285. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/9/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 64448  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-37157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37157
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρηματοδότηση Περιφερειών της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english