Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
361. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 56738  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-37051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 
362. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3481Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.48487  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3481Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.
 
363. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3488Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΥΑ 70362  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3488Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση σφάλματος στην υπ'αρ. 70362/24.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β'2802)
 
364. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: 293224  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-45
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 66468 ΕΞ 2021/04-06-2021 (ΦΕΚ Β', 2484/10-06-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διαδικασία κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
 
365. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 209354  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-37060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 4oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.
 
366. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3454Β
Πρωτόκολλο: 56107  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3454Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 2518/89/19-01-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών»» (Β' 191).
 
367. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 94772  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37043
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις και παροχή οδηγιών.
 
368. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2021 Αριθμός: 44
Πρωτόκολλο: 291392/Σ94347  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-44
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207/τ. Α727-10-2020) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4818/2021 (ΦΕΚ 124/τ. Α'/18-07-2021), και της υπ' αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/τ. Β'/10-06-2021) Κ.Υ.Α. - που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
 
369. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3444Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69555/1393  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3444Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
370. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3358Β
Πρωτόκολλο: 90648 ΕΞ2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3358Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37042
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
371. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3391Β
Πρωτόκολλο: 77602  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3391Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37052Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης.
 
372. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 77946  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-37052
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος ''Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού'' του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β' 5399).
 
373. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 84243  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-37035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2021-2025.
 
374. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3349Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3349Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/ 23.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276).
 
375. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3354Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 808  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3354Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37034
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english