Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
511. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2366Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2366Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36815
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.
 
512. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2372Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.35098  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2372Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 2192).
 
513. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 5/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ91Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 16 της 31.05.2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ91Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.
 
514. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2361Β
Πρωτόκολλο: οικ. 34988  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2361Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36807
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής.
 
515. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2362Β
Πρωτόκολλο: Α. 1127  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2362Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 43 του ν.4646/2019 (Α'201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (Α'207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α'107), όπως ισχύει.
 
516. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2359Β
Πρωτόκολλο: Α. 1124  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2359Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36809
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 68).
 
517. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 203295  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36804
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36804
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
 
518. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2361Β
Πρωτόκολλο: οικ.34972  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2361Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36807Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α' 55), όπως ισχύει.
 
519. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2338Β
Πρωτόκολλο: 63446  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2338Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36801
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.
 
520. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2021 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: 201803/Σ.348  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36802
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31-69).
 
521. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80000/34572/5256  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36793
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36793
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α' 68).
 
522. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 200763  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36800
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους: των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας - ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
 
523. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: ΔΕΔ1717
Πρωτόκολλο: 1717  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1717
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή ΦΠΑ σε αλλοδαπή εταιρεία-δαπάνες καθαρισμού & δαπάνες καυσίμων: άρθρο 14, 30 & 34 ν.2859/2000, ΠΟΛ1003/2010_1112 _7756617.
 
524. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2315Β
Πρωτόκολλο: Α. 1126  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2315Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.
 
525. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2317Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 520  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2317Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β' 2025).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english