Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
496. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ96Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4807/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ96Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
 
497. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2484Β
Πρωτόκολλο: 66468 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2484Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης.
 
498. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2499Β
Πρωτόκολλο: 67360 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2499Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α΄ 207).
 
499. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2476Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2476Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36830
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.
 
500. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ95Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4806/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ95Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
501. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/56321/2354  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-36832
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36832
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγία περί δήλωσης δασικού ή μη χαρακτήρα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
 
502. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2453Β
Πρωτόκολλο: 64233  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2453Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36829
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 
503. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/37483  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36864
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36864
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής.
 
504. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2452Β
Πρωτόκολλο: Α. 1128  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2452Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36828
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
 
505. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/6/2021 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: 210215  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36820
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.
 
506. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2430Β
Πρωτόκολλο: 63203  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2430Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2η Τροποποίηση της υπ' αρ. 24101/25.2.2021 (Β' 757) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β' κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19».
 
507. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2442Β
Πρωτόκολλο: 62564  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2442Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.
 
508. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2021 Αριθμός: Ε2122
Πρωτόκολλο: Ε.2122  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36841
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020.
 
509. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2375Β
Πρωτόκολλο: 57732 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2375Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36823
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα.
 
510. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/6/2021 Αριθμός: Ε2121
Πρωτόκολλο: Ε.2121  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36833
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση κερδών τεχνικής εταιρείας η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4171/1961 (Α΄ 93).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english