Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
721. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ994Β
Πρωτόκολλο: Α. 1053  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ994Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36464
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/24.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3505).
 
722. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: 91341  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36473
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα “Ιανός” και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
 
723. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: 90760  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36459
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021.
 
724. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: 90382  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36460
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
 
725. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: 90603  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36461
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.
 
726. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ974Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/20334/148  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ974Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36465
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του δημόσιου και ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του σε κτιριακό δυναμικό απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως το έτος 2050, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2Α του ν. 4122/2013.
 
727. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ984Β
Πρωτόκολλο: Α. 1049  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ984Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 3646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013.
 
728. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: Ε2057
Πρωτόκολλο: Ε.2057  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36480
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019, αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής.
 
729. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: 90618/Σ29039  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36466
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020.
 
730. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ988Β
Πρωτόκολλο: 6810 ΕΞ2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΨΠ-ΦΕΚ988Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36474
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).
 
731. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ956Β
Πρωτόκολλο: 1050  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ956Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36458
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579).
 
732. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ961Β
Πρωτόκολλο: 18440  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ961Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού.
 
733. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ955Β
Πρωτόκολλο: 10335/76  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ955Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36455
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 46618/8957/12-11-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών «Διαδικασία/τρόπος διασταύρωσης/προσδιορισμού στοιχείων για την κάλυψη ημερών της άδειας ειδικού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ» (Β' 5287).
 
734. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ962Β
Πρωτόκολλο: Α. 1052  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ962Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36457
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 
735. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2021 Αριθμός: Ε2055
Πρωτόκολλο: Ε.2055  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές με την 102353/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english