Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
541. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2224Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 499  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2224Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36771
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025).
 
542. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2192Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.32209  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2192Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36768
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.
 
543. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2194Β
Πρωτόκολλο: οικ.31898  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2194Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36769
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).
 
544. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2196Β
Πρωτόκολλο: Α. 1115  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2196Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68).
 
545. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2182Β
Πρωτόκολλο: 58305  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2182Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36762
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υιοθέτηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025.
 
546. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2146Β
Πρωτόκολλο: 60449 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2146Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149/1994) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β' 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ' άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β' 1152).
 
547. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ83Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4801/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ83Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.
 
548. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2021 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: Σ80/7/184177  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36757
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α'68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή.
 
549. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2143Β
Πρωτόκολλο: 56673  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2143Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έβδομη (7η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
 
550. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2142Β
Πρωτόκολλο: 56672  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2142Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36745
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
 
551. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2141Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2141Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36744
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
 
552. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2110Β
Πρωτόκολλο: Α. 1112  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2110Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36747
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.
 
553. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: Ε2110
Πρωτόκολλο: Ε. 2110  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36754
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διενέργεια αποσβέσεων και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών πληττόμενων από την πανδημία COVID– 19 επιχειρήσεων.
 
554. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: Ε2108
Πρωτόκολλο: Ε. 2108  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36752
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.
 
555. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2021 Αριθμός: Ε2106
Πρωτόκολλο: Ε.2106  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36750
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english