Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς Μέλη του ΣΑΤΕ (ΕΣΗΔΗΣ για τα δ.ε.)
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) -  Αρθ.118, Ν.4412/2016.
Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών
 
New
New Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 κ.α (Μητρώα, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)   Ασφαλιστικές & Φορολογικές
Εξελίξεις
 New

 Πρότυπα Τεύχη - ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ

Κρατήσεις  υπέρ τρίτων

Φορ/κές υποχ/σεις Ιουνίου New   Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
Α.Ε.Π.Π. New ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα New New Ν.4412/16 ενημερωμένος  μέχρι τον Ν.4497/17-Επιμέλεια Νομ.Συμβούλου ΣΑΤΕ

 

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
22/06/2018  

Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 155.

22/06/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

22/06/2018  

Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 22.06.2018.

22/06/2018  

Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 21.06.2018.

21/06/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών (Ν.3986/2011) Α' εξαμήνου 2013».

21/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση για ρύθμιση οφειλών» - Απόφαση ΠΟΛ 1116/2018.

20/06/2018  

Απόφαση οικ.33379/2703 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)»».

20/06/2018  

Απόφαση 22026/Δ1/7666 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ορισμός Προέδρου, και μελών στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΦΚΑ».

20/06/2018  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) με σκοπό την ενίσχυση του έργου αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο και καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

19/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 7,9 εκατ. ευρώ».

19/06/2018  

Γνωμοδότηση 111/2018 του ΝΣΚ για την εφαρμογή ή μη της υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών, ενόψει των αποφάσεων 1738/2017, 2934 και 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

19/06/2018   Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων».
19/06/2018   Εγκύκλιος 28/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές».
19/06/2018  

Εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ με θέμα: «Δράσεις «Ψηφιακό Άλμα», «Ψηφιακό Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ» στις 25 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

19/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεγάλη προσέλευση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του «ΦιλόΔημος»».

19/06/2018  

Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή Β', Γ' και Δ' κατασκηνωτικής περιόδου 2018».

19/06/2018  

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «45η Διεθνής Έκθεση στη Βαγδάτη, από 10 έως 19 Νοεμβρίου 2018».

19/06/2018  

FIEC: Newsletter 19.06.2018.

18/06/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς αρχιτέκτονες: Συλλογή ιδεών για σχεδιασμό και κατασκευή πρότυπου τμήματος DIGI “έξυπνου» ξενοδοχείου”».

18/06/2018  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

18/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαΐου 2018 (προσωρινά στοιχεία)».

18/06/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ετήσια έκθεση 2018 για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων» έως 04 Ιουλίου 2018.

18/06/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα: «Ενημερωτική εκδήλωση «Eυρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR (2016/679/EE) – Εφαρμογή στον κλάδο των μηχανικών»».

18/06/2018  

Συνέδριο του ΣΕΒΕ με θέμα: «EXPORT SUMMIT VI: The digital e-ra, Business on the move, Exports in the fast lane» στις 21 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

15/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ Επιχορήγηση 1,3 εκατ. ευρώ στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του Ενισχύσεις 320.000 ευρώ στους Δήμους Φιλιατών και Κόνιτσας για την αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία».

15/06/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».

15/06/2018  

Νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ 105Α/14.6.2018) με τίτλο: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις».

15/06/2018  

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Ινδίας στις 19 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

15/06/2018  

Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Δημοπρασίες Περιφέρειας Αττικής με διαπραγμάτευση στην περιοχή Μάνδρας».

15/06/2018  

Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 154.

14/06/2018   Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με θέμα: «Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα / ιστοσελίδα του εθνικού σημείου επαφή για τα δομικά προϊόντα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας - grcontactpointcpr.ggb.gr».
14/06/2018   Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Α' περίοδο του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2018, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 15/06/2018 14:00.
14/06/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους ενός εκατ. ευρώ, για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και ενισχύσεις ύψους 710.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία».
14/06/2018   Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ - Η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας».
14/06/2018  

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Παρουσίαση Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Υποδομών για έργα υποδομών προς κατασκευή στη Γεωργία (Τιφλίδα, 12/6/2018)».

14/06/2018  

Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

14/06/2018  

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

14/06/2018  

Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Δεδομένα Παρατήρησης Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη» στις 15 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

14/06/2018  

Νόμος 4548/2018 (ΦΕΚ 104Α/13.6.2018) με τίτλο: «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

13/06/2018  

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη για επιπλέον 32 έργα μεταρρύθμισης στην Ελλάδα».

13/06/2018  

Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την οποία την Πέμπτη 14/06/2018, από τις 08:00 έως τις 14:00, η υποδοχή του κοινού θα επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά για την έκδοση Κάρτας Κατασκηνωτή.

13/06/2018  

Απόφαση 27170 του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους».

13/06/2018  

Απόφαση ΔΝΣβ/οικ.40185/ΦΝ466 του Υπουργού ΥΜΕ με θέμα: «Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)».

13/06/2018  

Πανελλαδική 3ωρη (12:00 έως λήξη βάρδιας) στάση εργασίας στις 14 Ιουνίου 2018 προκήρυξε ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ).

13/06/2018  

Ν.4546/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις».

13/06/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1113/2018 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα».

12/06/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διαδικασία προεπιλογής αναδόχου για τις εργασίες διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας του υπό περάτωση σύγχρονου μουσείου Grand Egyptian Museum».

12/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων».

12/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 5,5 εκατ. ευρώ».

12/06/2018  

FIEC: Newsletter 12.06.2018.

12/06/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Δήμο Πεντέλης με θέμα: «Ακύρωση διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017», α/α συστήματος 73360, Προϋπολογισμού 4.720.067,19 με ΦΠΑ».

12/06/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής με θέμα: «Διαγωνισμός του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση 3*500 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων»» - Απάντηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής - Επιστολή του ΣΑΤΕ.

12/06/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1107/2018 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου».

12/06/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1112/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει».

12/06/2018  

Γνωμοδότηση 614/2018 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)».

11/06/2018  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης με θέμα: «Απολογισμός Διεθνών Εκθέσεων Ουγγαρίας, έτους 2018».

11/06/2018  

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2123Β'/2018) των Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

11/06/2018  

Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Πρόσκληση δικαιούχων Α' κατασκηνωτικής περιόδου».

11/06/2018  

Εγκύκλιος 26/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι».

11/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ».

11/06/2018  

Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr.

11/06/2018  

Απόφαση Ανάκλησης 1546/2018 του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ.

11/06/2018  

Απόφαση Ακύρωσης 1535/2018 του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής σε συνέχεια Απόφασης 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και Επιστολής του ΣΑΤΕ.

11/06/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

11/06/2018  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων».

11/06/2018   Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2018».
11/06/2018  

Επιχειρηματική αποστολή από ΕΒΕΑ, ΣΕΒ και Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο στις 6-7 Νοεμβρίου 2018 στο Λάγος της Νιγηρίας.

11/06/2018  

Απάντηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής  με θέμα: «Απάντηση σε επιστολή σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση 3x500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

11/06/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

11/06/2018  

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Επιστολή της υπ.αριθμ.32634/30-05-2018» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

08/06/2018   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Μεσολογγίου με θέμα: «Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο ∆ήµο Ι. Π. Μεσολογγίου».
08/06/2018   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017».
08/06/2018  

Συνέδριο των ΕΒΝΑ/ΔΠΕ με θέμα: «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη - Διανομή & Προμήθεια Ενέργειας - Συμπιεσμένο & Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» στις 14 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

08/06/2018  

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Προϋπολογισμός της ΕΕ: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη».

08/06/2018  

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει αυξημένη χρηματοδότηση για επενδύσεις στη σύνδεση των Ευρωπαίων με υποδομές υψηλών επιδόσεων».

08/06/2018  

Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 153.

08/06/2018  

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Κατασκευαστές και "νταραβεριτζήδες" στο Κατσαπλιαδιστάν».

07/06/2018  

Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

07/06/2018   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Έναρξη Κατασκηνωτικής Περιόδου 2018».
07/06/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Προβλήματα εφαρμογής Ν.4412/2016 – Προτεινόμενες τροποποιήσεις».

07/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Χρηματοδότηση 17 εκατ. ευρώ για το νέο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ηλεία».

07/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 750.000 ευρώ στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Βύρωνα, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Πέλλας».

07/06/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παρέμβαση προς ΕΦΚΑ για άμεση επίλυση καθημερινών προβλημάτων ασφαλισμένων του π.ΤΣΜΕΔΕ».

07/06/2018  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ)» - Έγγραφο της Αρχής.

07/06/2018  

Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ με θέμα: «Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων φορολογικού έτους 2017».

06/06/2018  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Ν.4541/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016».

06/06/2018  

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ΑΕ. Τι προβλέπει αναλυτικά».

06/06/2018  

Γνωμοδότηση 89/2018 του ΝΣΚ για τη δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου εντός δεκαετίας δυνάμει συμπληρωματικών στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός πενταετίας μετά την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου.

05/06/2018  

Εγκύκλιος 25/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης - Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες - Διαγραφή οφειλών - Κοινοποίηση διατάξεων - Υπενθύμιση οδηγιών».

05/06/2018  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5_17.1.2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’ 14)».

05/06/2018  

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

05/06/2018  

FIEC: Newsletter 05.06.2018.

05/06/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «3rd International Waste Recovery and Valuation Exhibition (REVADE) in Algiers, 8-11/10/2018».

05/06/2018  

Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ με θέμα: «Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) φορολογικού έτους 2017».

05/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ξεκινούν 5 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 365 εκατ. ευρώ».

05/06/2018  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εγκύκλιος 08/2018 του Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147)».

05/06/2018  

Φόρουμ του ΑΕΕΕΑ με θέμα: «3ο Ετήσιο Ιρακινo-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων» στις  11 – 12 Ιουλίου 2018 στην Αθήνα.

04/06/2018  

Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών με θέμα: «Ενδεικτικός χειρισμός της εκκαθάρισης των Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ».

04/06/2018   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
04/06/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου aftodioikisi.gr με θέμα: «Συμβάσεις δημοσίων έργων -Τα νέα δεδομένα για τις οικονομικές υπηρεσίες (γνωμοδότηση ΝΣΚ)» - Γνωμοδότηση 82/2018 ΝΣΚ
04/06/2018  

Ανακοίνωση του ΣΕΠΕ για παράταση στην έναρξη υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας έως 01.07.2018.

04/06/2018   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
04/06/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

04/06/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 6,7 εκατ. ευρώ».

01/06/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμψηφισμού».

01/06/2018  

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2018 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται δωρεάν προς τα Μέλη από σήμερα από τα Κεντρικά Γραφεία.

01/06/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Απριλίου 2018 Μη Μισθωτών».

01/06/2018  

Απόφαση ΦΕΚ 1943Β' του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων».

01/06/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας» έως 08 Ιουνίου 2018.

01/06/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση αποστολής εισηγήσεων για το 3ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού Ρόδος Οκτώβριος 2018 – Ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς».

01/06/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουνίου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων».

01/06/2018  

Νόμος 4541/2018 (ΦΕΚ 93Α/31.5.2018) με τίτλο: «Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».

31/05/2018  

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: η Επιτροπή προσφέρει οικονομική ενίσχυση στην Ελλάδα, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία μετά από φυσικές καταστροφές».

31/05/2018  

Παρουσίαση Έκθεσης Α' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

31/05/2018  

Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Μαΐου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

31/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Capital controls: Αυξάνεται από 4 Ιουνίου το ποσό ανάληψης μετρητών στα 5.000 ευρώ».

31/05/2018  

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 31-05-2018).

31/05/2018  

Απόφαση ΦΕΚ 1927Β' του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

31/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 370.000 ευρώ στους Δήμους Βιάννου, Έδεσσας και Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία».

31/05/2018  

Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Μάιος 2018) της ΑΑΔΕ.

31/05/2018  

ΠΡΟΣΟΧΗ – Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι παρά την από 29.5.2018 ανακοίνωση του ΣΕΠΕ για λειτουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας περί του Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016, τελικώς ΔΕΝ χορηγείται ηλεκτρονικά το εν λόγω πιστοποιητικό αλλά ένα τυποποιημένο έγγραφο απάντησης στο τέλος της οποίας αναγράφεται ότι το ΣΕΠΕ αδυνατεί να χορηγήσει το αιτούμενο Πιστοποιητικό! Επομένως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης σχετικής ένορκης βεβαίωσης για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

31/05/2018  

Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Έκδοση Δελτίου Τύπου του ΣΑΤΕ για το περιεχόμενο της υπ'αρ. 418/2018 απόφασης ΑΕΠΠ - Διευκόλυνση από ΣΑΤΕ των μελών μας για προσφυγές σε ανάλογες περιπτώσεις».

30/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Ακύρωση διακηρύξεων των έργων: Α) Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 €, Β) Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ.4.838.709,70 €, Γ) Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης εκτιμώμενης αξίας 11.600.000 € με ΦΠΑ».

30/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα: «Ακύρωση διακήρυξης του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»».

30/05/2018  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατόπιν προσφυγής εταιρείας - μέλους του ΣΑΤΕ, κατά της διακήρυξης της Περιφέρειας Αττικής: «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ. 6.000.000€ (με ΦΠΑ)», η οποία δικαιώνει απολύτως τις θέσεις του ΣΑΤΕ που έχουν επανειλημμένως εκφραστεί και περιληφθεί και στην από 10/04/2018 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής και κατοχυρώνει τη λειτουργία του εργοληπτικού πτυχίου ως «διαβατηρίου» στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων καθώς και την υποχρεωτική έγκριση όλων των καθ' υπέρβαση του ΜΕΕΠ όρων στις διακηρύξεις από τον Υπουργό ΥΜΕ κατόπιν εισήγησης του ΣΔΕ/Τμ. Κατ. - Σύνοψη κυριότερων κρίσεων από τον Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

30/05/2018   Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχου, με θέμα: «Σημαντική η με αριθμό 418/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ».
30/05/2018  

Απόφαση 23632 του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».

30/05/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προθεσμία καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων».

30/05/2018  

Εκδήλωση της ΕΤΕ για την παρουσίαση προϊόντων χαμηλότοκης χρηματοδότησης χωρίς εξασφαλίσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ» την 01 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

30/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Αύξηση των πόρων για την Ελλάδα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΠΑ μετά το 2020».

30/05/2018  

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

30/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παράταση σε Δήμους και πολίτες για τους δασικούς χάρτες».

30/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «"Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης" εκτιμώμενης αξίας 11.600.000 € με ΦΠΑ. – Συγκεχυμένες απαιτήσεις τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας που επιτείνονται από τις αντιφατικές και αόριστες «διευκρινήσεις» της υπηρεσίας ».

30/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση 3x500 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

29/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 11,2 εκατ. ευρώ σε Δήμους για την εξόφληση υποχρεώσεων».

29/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 30 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας για την για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών τους κτιρίων».

29/05/2018  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου e-forologia.gr με θέμα: «ΣΕΠΕ: Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού (αρ. 73, Ν.4412/2016)».

29/05/2018  

Εκδήλωση των Υπ.Περιβάλλοντος & Ενέργειας - ΚΕΕΕ - ΕΒΕΑ με θέμα: «Κυκλική Οικονομία ως δημόσια πολιτική» στις 05 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

29/05/2018  

Ημερίδα των ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. - ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων: ποιος, πώς, πού, γιατί. Υποχρεώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις» την 01 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

29/05/2018  

Ενημερωτικό Υλικό για το επενδυτικό περιβάλλον, τις οικονομικές προοπτικές και σχέδια επενδύσεων σε υποδομές και δημόσια έργα περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ Ανατολικής Ουκρανίας.

25/05/2018  

Οδηγός Επιχειρείν για την Ινδία έτους 2018  από το γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί.

25/05/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

25/05/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία» έως 26 Ιουνίου 2018.

25/05/2018  

Λίστα Ελέγχου Ετοιμότητας για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

25/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 2,1 εκατ. ευρώ σε Δήμους της χώρας για έργα υποδομών».

25/05/2018  

Απόφαση 54139 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

25/05/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1100/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος».

25/05/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1099/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας».

24/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα: «ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

24/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο» - Πλήρες Κείμενο.

23/05/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1092/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων».

23/05/2018  

Αναπτυξιακό Σχέδιο της Κυβέρνησης με θέμα: «Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον».

23/05/2018  

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής έως 3 Ιουνίου 2018.

22/05/2018  

FIEC: Newsletter 22.05.2018.

22/05/2018  

Έγγραφο ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.».

22/05/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1081/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (1325 Β΄) “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών”».

21/05/2018   Εκδήλωση της ACE-Hellas με θέμα: «Όταν η καινοτομία συναντά την τεχνολογία» στις 31 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.
21/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αναθεώρηση – Σοβαροί κίνδυνοι για τα έργα και τις επιχειρήσεις».
21/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με θέμα: «Νέα επιστολή για το διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.».
21/05/2018   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης με θέμα: «Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων Ουγγαρίας, έτους 2019».
21/05/2018   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» έως 31 Μαΐου 2018.
21/05/2018   Απόφαση 50844 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί συγκρότησης και ορισμού μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους (Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016).
21/05/2018   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Μερική άσκηση δικαιωμάτων στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank ΑΤΕ».
21/05/2018   Επιστολή των κ.κ. Ζ. Αθουσάκη και Γ. Σμπώκου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Πρόταση θεμάτων για το Δ.Σ. της 23-05-2018».
21/05/2018   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
21/05/2018   Ενημερωτική εκδήλωση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων του Ν.4409/2016» στις 22 Μαΐου 2018 στην Κοζάνη.
18/05/2018   Διεθνής Διαγωνισμός για Έργα Παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας στην Τυνησία.
18/05/2018  

Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.».

18/05/2018   Απόφαση 605314 του Διοικητή του ΕΦΚΑ με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας».
18/05/2018  

Απόφαση 20420 του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η-2η-3η και 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018».

17/05/2018   ΑΑΔΕ: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για το Εντυπο Ε2 και το Εντυπο Ε3.
17/05/2018   Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018.
17/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 46 εκατ. ευρώ στους Δήμους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων».

17/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ Tμήμα Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ενημερωτική Εκδήλωση «Παρουσίαση του Ν.4495/2017 – Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»».

16/05/2018  

Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/Α32 του Υπουργού ΥΜΕ με θέμα: «Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το άρθρο 75 του ν. 4509/2017».

16/05/2018   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές».
16/05/2018   Νόμος 4537/2018 (ΦΕΚ 84Α/15.5.2018) με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».
16/05/2018   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας».
16/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Εργα υποδομών 883 εκατ. ευρώ με κοινοτικούς-εθνικούς πόρους».

15/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 6,3 εκατ. ευρώ».

15/05/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1086/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».

15/05/2018  

FIEC: Newsletter 15.05.2018.

15/05/2018   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Υποβλήθηκε η υποψηφιότητα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ένταξή στον Διεθνή Οργανισμό Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)».
15/05/2018  

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «1) Πληθαίνουν τα κατεπείγοντα έργα του άρθρου 32. 2) Όροι, "ειδικοί όροι", "ειδικά έργα" και συνάδελφοι με "ειδικότητες". 3) Οι υπερβολικές εκπτώσεις και τα έργα: Μία απλή πρόταση».

15/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 4,9 εκατ. ευρώ σε Δήμους για την εξόφληση υποχρεώσεων».

15/05/2018   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.
15/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 18 εκατ. ευρώ σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους».

14/05/2018  

Προκήρυξη διαγωνισμoύ για την κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης στο Ισραήλ. Καταληκτική ημερομηνία: 03 Σεπτεμβρίου 2018.

14/05/2018  

Ενημερωτικά Δελτία 22.03-23.04.2018 και 23.04-11.05.2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

11/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την  Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διαδικασίες Ανάθεσης έργων στην Περιφέρεια Αττικής».

11/05/2018  

Εγκύκλιος 23/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές».

11/05/2018  

Πρόσκληση της μελετητικής εταιρείας ΔΟΜΗ ΑΕ σε εσπερίδα με θέμα: «Αξιοποίηση της γνώσης για την αειφορία των συμμίκτων γεφυρών σε δομημένο περιβάλλον» στις 06 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

11/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 2017».

11/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 400 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για στοχευμένα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης» - Πρόσκληση για την Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης - Πρόσκληση για την Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων - Ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Πρόεδρου του ΤΠ&Δ στο forum A -energy της 29/3/18.

11/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη  ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με θέμα: «Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.».

10/05/2018  

Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1587/2018) της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)». - Βλέπε την από 05.01.2017 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

10/05/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Ο κατασκευαστικός τομέας στη Σερβία».

10/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΣΕΓΜ με θέμα: «Αίτηση ακύρωσης της Απόφασης ορισμού της νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ».

10/05/2018  

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής  με θέμα: «Με ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα έργα αποκατάστασης στη Μάνδρα Αττικής» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

10/05/2018  

Περιμένουμε απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Γ. Βλάχου στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (10-05-2018) σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής.

10/05/2018  

Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών».

10/05/2018  

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2018 και ειδοποιητηρίων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών.

08/05/2018   FIEC: Newsletter 08.05.2018
08/05/2018   Ενημερωτική Εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Οι Κρατικές Προμήθειες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις» στις 14 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.
08/05/2018   Έκθεση Α' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
08/05/2018  

Πανελλαδική 3ωρη στάση εργασίας στις 11 Μαΐου 2018 προκήρυξε ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ).

07/05/2018   Επιχειρηματική Αποστολή του ΕΕΒΕ στην Λατινική Αμερική (Αργεντινή, Χιλή, Περού) στις 03-09 Ιουνίου 2018.
07/05/2018   Απόφαση (ΦΕΚ Α.Π.Π. 77/2018) της Επιτροπής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Λιμένων με θέμα: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Θεσσαλονίκης».
07/05/2018   Οικονομική Ανάλυση της Eurobank με θέμα: «Ενέργεια, Logistics, Τουρισμός: Προοπτικές των Κλάδων, Επενδυτικά Σχέδια σε Εξέλιξη και Συνεισφορά τους στο ΑΕΠ».
07/05/2018   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Απαιτούμενα δικαιολογητικά βεβαίωσης ασφάλισης Μηχανικών – Μελών Τ.Ε.Ε.».
07/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Στα 5,3 δισ. µειώθηκε το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών».

07/05/2018  

Απόφαση 321/2017 Διοικητικού Εφετείου για την παραγραφή και ευθύνη αποχωρήσαντος εταίρου ΟΕ.

07/05/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

07/05/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Απρίλιος 2018 από το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

04/05/2018   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.
04/05/2018   Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3». - Οδηγός συμπλήρωσης.
03/05/2018  

Έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02)».

03/05/2018  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «ECERTIS: Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών των δημοσίων συμβάσεων». - Σχετικό έγγραφο της Αρχής.

03/05/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

03/05/2018  

Συνέδριο των ypodomes.com / metaforespress.gr με θέμα: «2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών» στις  15-16 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.

03/05/2018  

Πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

03/05/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Μελλοντικά επενδυτικά σχέδια Οργανισμού Λιμένος Μαριούπολης».

03/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων».

03/05/2018  

OECD: Economic Survey of Greece 2018.

03/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Συνεχίζεται με 6.110 θέσεις παιδιών το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, για ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ».

03/05/2018  

Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒ στην Σεούλ στις 20-22 Ιουνίου 2018.

03/05/2018  

Συνέδριο της SBC Greece με θέμα: «Annual Sustainability Conference 2018 » στις 19 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.

03/05/2018   Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Απριλίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
03/05/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ηλεκτρονική τιμολόγηση και τήρηση βιβλίων» υποχρεωτικά από 01.01.2020.
02/05/2018  

Συνέδριο της ΕΥ Ελλάδος με θέμα: «Managing the Supply Chain» στις 04-05 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.

02/05/2018  

FIEC: Newsletter 02.05.2018.

02/05/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1076/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)».

02/05/2018  

Praktiker Hellas: Πρόσκληση προς τα Μέλη του ΣΑΤΕ, Ενημερωτικό-Στοιχεία επικοινωνίας.

02/05/2018  

Εγχειρίδιο του EUBIM Taskgroup για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα.

02/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαΐου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα 
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.       
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις N
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia