Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
Αποκλειστική προσφορά ADSIS προς Μέλη ΣΑΤΕ (ψηφ. υπογραφές-usb tokens)
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) -  Αρθ.118, Ν.4412/2016.
Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών
New
New Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 κ.α (Μητρώα, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)   Ασφαλιστικές & Φορολογικές
Εξελίξεις
 New

 Πρότυπα Τεύχη - ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ

Κρατήσεις  υπέρ τρίτων

Φορ/κές υποχ/σεις Δεκεμβρίου New   Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
Α.Ε.Π.Π. ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα New Ν.4412/16 ενημερωμένος  μέχρι τον Ν.4568/18-Επιμέλεια Νομ.Συμβούλου ΣΑΤΕ

 

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
14/12/2018   Απόφαση 1184793 ΕΞ2018 των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45231/20.04.2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»» με την οποία παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών μέχρι 15.01.2019. (Βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα 1 και Ενημερωτικό Σημείωμα 2 του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη).
14/12/2018  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση 1090/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατόπιν προσφυγής εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ, κατά της διακήρυξης της Περιφέρειας Αττικής: «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» εκτιμώμενης αξίας 14.999.995,6 € (με ΦΠΑ), η οποία δικαιώνει απολύτως τις θέσεις του ΣΑΤΕ που έχουν περιληφθεί στην από 12/11/2018 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής.

14/12/2018   Επικαιροποίηση: Ν.4412/2016 ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν.4568/2018 με την επιμέλεια του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ.Σταμόπουλου.
14/12/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

14/12/2018   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
14/12/2018   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «e–adeies: Ενημερωτική εκδήλωση ΥΠΕΝ – ΤΕΕ στην Αθήνα».
14/12/2018   Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 175.
14/12/2018   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 14.12.2018.
14/12/2018   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 13.12.2018.
13/12/2018  

Εγκύκλιος 51/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016».

13/12/2018  

Ανακοίνωση 31/2018 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με θέμα: «Διαδικασία παύσης / παραίτησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας».

12/12/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αναστολή του φόρου υπεραξίας για ένα ακόμη έτος».
12/12/2018   Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με θέμα: «11ο Ετήσιο Συνέδριο Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος. Σημαντικές προτάσεις και δεσμεύσεις εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για «καθαρές» δημόσιες συμβάσεις».
12/12/2018   Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ο ρόλος του Μηχανικού Σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα» στις 14 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
11/12/2018   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1223/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α') για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)».
11/12/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 4,5 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας».
11/12/2018   FIEC: Newsletter 11.12.2018.
11/12/2018  

Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

11/12/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Επιδότηση από 1.1.2019 των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών».
11/12/2018   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Νοέμβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
11/12/2018   Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΓΜ κ. Κ. Καλέργη με θέμα «Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-ΣΤΕΑΤ» στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio.
11/12/2018   Εκδήλωση της ΟΣΕΤΕΕ με θέμα: «Το νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις και το ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό πλαίσιο με έμφαση στις διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ» στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.
11/12/2018   Γνωμοδότηση 2363/2018 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του αρθρου 9 του ΚΝ 2190/20».
11/12/2018   Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών (ν. 3986/2011) Β' εξαμήνου 2013».
11/12/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη οι προθεσμίες και οι διαδικασίες χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή των πληγέντων κτιρίων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».
10/12/2018   ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π: Υλικό της Ημερίδας με θέμα: «Η Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων ως Μοχλός Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», στην οποία παρουσιάστηκε η Μελέτη του ΙΟΒΕ, στη χρηματοδότηση της οποίας συμμετείχε και ο ΣΑΤΕ.
10/12/2018   Απόφαση ΦΕΚ Β' 5503/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου».
10/12/2018   Αναδημοσιεύσεις του Δελτίου Τύπου των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Ο κατασκευαστικός κλάδος ενώνεται. Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ. Κάλεσμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς απευθύνουν οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ προκειμένου ο κατασκευαστικός κλάδος να γυρίσει σελίδα».
10/12/2018   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/ΣΔΕ/Τμ.Κατ».
10/12/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου EURO2day.gr με θέμα: ««Φάμπρικα» οι φωτογραφικές προκηρύξεις στον οδοφωτισμό».

10/12/2018  

Ανακοίνωση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με θέμα: «Συμπληρωματική Ομαδική Ασφάλιση Περίθαλψης ΦΟΡΜΑ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΝΕΡΓΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ασφαλισμένους».

07/12/2018   Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
07/12/2018   Εγκύκλιος 176737/6327/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016».
07/12/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης: Το Συμβούλιο εγκρίνει 3 σημαντικούς φακέλους στον τομέα της καθαρής ενέργειας».
07/12/2018   Απόφαση ΦΕΚ 5465Β'/2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011».
07/12/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Χρηματοδότηση Δήμων του Ν. Αττικής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων (ΣΑΕ 055)».
07/12/2018   Εγκύκλιος 50/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)».
07/12/2018   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Συνέδριο της Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς με θέμα: «Καθαρές Δημόσιες Συμβάσεις» στις 07 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
07/12/2018   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.
06/12/2018   Δελτίο Τύπου των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Ο κατασκευαστικός κλάδος ενώνεται. Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ. Κάλεσμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς απευθύνουν οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ προκειμένου ο κατασκευαστικός κλάδος να γυρίσει σελίδα».
06/12/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος» έως 8 Ιανουαρίου 2019.

06/12/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση - Αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών έως 60 kW».

06/12/2018  

ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ-ΣΤΕΑΤ: Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας.

06/12/2018  

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Δημοπράτηση 6θέσιου Γυμνασίου Λυκείου Αγκιστρίου»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

05/12/2018   Ημερίδα ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ: "Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Μνημόνιο Συναντίληψης Φορέων": Εισήγηση κας Χ. Χαραλαμποπούλου  με θέμα: «Ανάπτυξη της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της υπ’ αρ.127/2018 απόφασης της Α.Ε.Π.Π.», Εισήγηση Προέδρων ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ (όπως παρουσιάστηκε από τον κ. Κ. Καλέργη) με θέμα: «Ο Κατασκευαστικός κλάδος σήμερα», Εισήγηση κ. Σ. Λαμπρόπουλου με θέμα: «Προϋπόθεση Ανάκαμψης Κατασκευαστικού Κλάδου: Καθολική Μεταρρύθμιση με Ορθόδοξη Προσέγγιση», Εισήγηση κ. Γ. Συριανού με θέμα: «Οδικός χάρτης για την θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», Εισήγηση κ. Ι. Οικονομίδη με θέμα: «Η διεθνής εμπειρία από την συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στα δημόσια έργα» - Ομιλία κ. Ι. Οικονομίδη, Εισήγηση κ. Ε. Βράιλα με θέμα: «Διαιτησία: Επιλογή επιτάχυνσης ολοκλήρωσης τεχνικών έργων».
05/12/2018   Φωτογραφικό Υλικό της Ημερίδας των ΣΑΤΕ/ ΣΕΓΜ/ ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Μνημόνιο Συναντίληψης Φορέων».
05/12/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Ενημερωτικό Σημείωμα».
05/12/2018   Απόφαση ΦΕΚ 5438Β'/2018 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων».
05/12/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» - 2η Τροποποίηση».
05/12/2018   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1219/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών».
05/12/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» - 2η Τροποποίηση».
05/12/2018   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «e-Άδειες: Ενημερωτική εκδήλωση ΥΠΕΝ – ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη».
05/12/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση IV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»».
05/12/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση ΙΙΙ «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»».
05/12/2018   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» έως 17 Δεκεμβρίου 2018.
05/12/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «2,1 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
04/12/2018   Δελτίο Τύπου των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Ημερίδα για την στρατηγική μεταρρυθμίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο διοργανώνουν οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στο ΤΜΕΔΕ» και το συνημμένο σε αυτό Πρόγραμμα.
04/12/2018   Ν.4579/2018 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις».
04/12/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παράταση διαβούλευσης για το ΕΣΕΚ» (Βλ. Καταχώρηση 14.11.2018).
04/12/2018   Ν.4578/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
04/12/2018   ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση του δικαστηρίου (Δ τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/17.
04/12/2018  

Εγκύκλιος 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι)».

04/12/2018   FIEC: Newsletter 04.12.2018.
04/12/2018   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.
03/12/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2018 Μη Μισθωτών».

03/12/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή 44 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και από το Τέλος Διαφήμισης - Κατηγορίας Δ΄».

03/12/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Εσφαλμένες προϋποθέσεις συμμετοχής (κατηγορίες και τάξεις ΜΕΕΠ) του έργου: «6θέσιο Γυμνάσιο Λύκειο Αγκιστρίου» (Α/Α Συστήματος 78201)»».
03/12/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Δεκεμβρίου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Δεκέµβριο».

03/12/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αναθεώρηση – Τιμή Ασφάλτου, Πετρελαίου. Σοβαροί κίνδυνοι για τα έργα και τις επιχειρήσεις».

30/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών έως 31/12/2016 λόγω εύλογης αμφιβολίας - Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων στον ΕΦΚΑ» - Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ.

30/11/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας» έως 7 Δεκεμβρίου 2018.

30/11/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: Περαιτέρω αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ για έργα Ύδρευσης & Αποχέτευσης».

30/11/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ημερίδα για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό».

29/11/2018  

Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας».

29/11/2018   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1215/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)».
29/11/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας - Δημοσιεύθηκαν οι πρώτες αποφάσεις».
29/11/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες για το συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων, τον ΕΝΦΙΑ και το κοινωνικό μέρισμα - Το τελικό κείμενο».
29/11/2018   Απόφαση ΦΕΚ Β' 5350/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)».
29/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Ενισχύσεις 190.000 ευρώ στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Ενισχύσεις 530.000 ευρώ στους Δήμους Ανωγείων, Δομοκού, Σάμου και Φιλιατών για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία».
29/11/2018   Έκθεση του Εκθεσιακού Οργανισμού Μονάχου με θέμα: «Bauma CTT RUSSIA 2019» στις 04-07 Ιουνίου 2019 στη Μόσχα.
29/11/2018   Συνέδριο του Περιοδικού Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου με θέμα: «Η συμμόρφωση της Διοίκησής στις δικαστικές αποφάσεις» στις 30 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
28/11/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών».

27/11/2018   Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
27/11/2018   FIEC: Newsletter 27.11.2018.
27/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκδήλωση ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ στην Αθήνα την Τετάρτη 05.12.2018» - Έντυπη Δήλωση Συμμετοχής - Πρόγραμμα.
26/11/2018   Δημόσιος διαγωνισμός  για εργασίες αναβάθμισης τμήματος "Chumateleti-khevi" αυτοκινητόδρομου E-60 στη Γεωργία. Καταληκτική ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου 2019.
26/11/2018   Έγγραφο 1172939 ΕΞ2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και εκτυπώνονται για να διακινηθούν περαιτέρω».
26/11/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση VΙ «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»».
26/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Χρηματοδότηση 9 προτάσεων Δήμων για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».
26/11/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση V «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»».
26/11/2018   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ενημερωτική εκδήλωση ΥΠΕΝ – ΤΕΕ στα Χανιά».
26/11/2018   Ημερίδα των ΟΣΕΤΕΕ-ΤΕΕ/ΤΑΚ-ΕΚΗ-ΣΤΥΕ με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και στην Κοινωνία» στις 27 Νοεμβρίου 2018 στο Ηράκλειο Κρήτης.
26/11/2018  

Παναττική 3ωρη στάση εργασίας (12:00-15:00) την Τρίτη 27/11/2018 και Πανελλαδική 24ωρη απεργία την Τετάρτη 28/11/2018, προκηρύσσει ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.).

23/11/2018  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που συνέταξαν ή ενέκριναν τη διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής : "Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής", ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ με επιστολή του προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος».

23/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Νέα βάση υπολογισμού από 1.1.2019 της μηνιαίας εισφοράς για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ και επικούρησης».

23/11/2018  

Ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας κ. Ι. Φωτήλα με θέμα: «Ο "φωτογραφικός" διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής».

23/11/2018   Έκθεση - Φόρουμ της MGMEDIAEXPO LTD με θέμα: «Digital Construction Expo – Forum» στις 11-13 Μαΐου 2019 στην Αθήνα.
23/11/2018   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Ενημερωτική Συνάντηση για την Πολωνία, 27/11/2018».
23/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολή».

23/11/2018   Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος - Νοέμβριος 2018 της Τράπεζας της Ελλάδος.
23/11/2018   Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Απάντηση στην Επιστολή σας με θέμα: "Ελάχιστη προμήθεια για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής"».
22/11/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος»: 132 εκατ. ευρώ για 43 νέα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

22/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ασφαλιστικά ενήμεροι με τροπολογία οι οφειλέτες ελ. επαγγελματίες που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ».

22/11/2018  

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

22/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ασφαλιστική εισφορά από 1.1.2019 για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς του τ. ΕΤΑΑ».

22/11/2018  

Ετήσια Έκθεση 2017 της Γενικής Επιθεωρήτριας ∆ημόσιας ∆ιοίκησης - Δελτίο Τύπου.

22/11/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κατάθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2019».

22/11/2018  

Ημερίδα του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π με θέμα: «Η Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων ως Μοχλός Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» στις 04 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

22/11/2018  

Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Γεωλογία – Ενεργά ρήγματα και επιπτώσεις στα σημαντικά τεχνικά έργα της Θεσσαλονίκης » στις 26 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

22/11/2018  

Απόφαση ΔΕΑΦ Β 1171568 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας».

22/11/2018  

Ημερίδα του ΠΣΕ με θέμα: «Δρόμοι στήριξης της Ανάπτυξης των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων» στις 26 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

22/11/2018  

Απόφαση ΔΕΔ 4466/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την οποία Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο οφείλεται μόνο κατά την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς.

21/11/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οι πρώτες 7 εντάξεις ύψους 1 εκατ. ευρώ για την εναρμόνιση των δημοτικών βρεφικών, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών με τις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου».

21/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τέλος επιτηδεύματος: Εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες από το φορολογικό έτος 2018 με τροπολογία».

21/11/2018   Συνέδριο της Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς με θέμα: «Καθαρές Δημόσιες Συμβάσεις» στις 07 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
21/11/2018   Έκθεση με θέμα: «DOMOTEX 2019: Επίστρωση Δαπέδων» από 11 έως 14 Ιανουαρίου 2019 στο Αννόβερο.
20/11/2018   Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών».
20/11/2018   FIEC: Newsletter 20.11.2018.
20/11/2018   Απόφαση 815/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 172250/194/07/03/2018 (ΑΔΑ: 67ΘΗ4653Π8-Α3Ο) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Έγκριση συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»».
20/11/2018   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
19/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Διαγραφή οφειλών και απαλλαγή ασφαλισμένων από πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων».

19/11/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «1,6 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

19/11/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών επενδυτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο αναπτύξεως του ταϊλανδικού λιμένος Map Ta Phut».

19/11/2018  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από το Επιμελητήριο των Σκοπίων στο ΕΒΕΑ, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018».

19/11/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόγραμμα της ΕΕ "EU Green Gateway to Japan”, - Προγραμματισμός επιχειρηματικών αποστολών στην Ιαπωνία».

19/11/2018  

Ανακοίνωση του ιστοτόπου pothen.gr με θέμα: «Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 – Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής».

15/11/2018   Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 171.
15/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2018».
15/11/2018   Έγγραφο 1078/1360380/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
15/11/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».
15/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 11,2 εκατ. ευρώ».
14/11/2018   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα» έως 3 Δεκεμβρίου 2018.
14/11/2018   Έγγραφο 1358076/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑ».
14/11/2018   Απόφαση ΦΕΚ 5045Β'/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»».
14/11/2018   Απόφαση ΦΕΚ 5018Β'/2018 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
14/11/2018   Έκθεση Γ' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
13/11/2018  

Μελέτη του ΙΟΒΕ για τη φορολογία ακινήτων και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών στην Ελλάδα - Σχετική Παρουσίαση.

13/11/2018  

FIEC: Newsletter 13.11.2018.

13/11/2018   Συνέδριο της Euroconvention Global με θέμα: «Renpower Greece 2018 - The Renewable Energy, Power Infrastructure & Energy Efficiency Investors Conference» στις 18 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
13/11/2018   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
13/11/2018  

Εκδήλωση διαΝΕΟσις/ΕΙΜ-ΕΕΔΕ με θέμα: «Το παράδειγμα της Φινλανδίας: Πώς δημιούργησε μια οικονομία βασισμένη στην καινοτομία» στις 14 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη) - Δήλωση Συμμετοχής.

12/11/2018   Έγγραφο (586/1343765/2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την 26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
12/11/2018   Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».
12/11/2018   Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του ΣΕΔΕ Ν.Λάρισας με θέμα: «Ελάχιστη προμήθεια για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής».
12/11/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Ολοκληρώθηκε η έγκριση των περιφερειακών σχεδίων για τη διαχείριση λυμάτων σε οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων».
12/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»».
09/11/2018   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «e-adeies: νέες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του ΤΕΕ».
09/11/2018   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «170 δισ. ετησίως θα κοστίσει η ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων».
09/11/2018   Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 170.
09/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1207/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων».

08/11/2018  

Έγγραφο 62715 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Μέρος Δεύτερο, άρθρα 225-247 του ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄)».

08/11/2018   Απόφαση 77103/707 του Υπουργoύ Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης».
08/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 3,8 εκατ. ευρώ».
08/11/2018   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Ημερίδα των ΣΑΤΕ/ΣΕΠΑΚ/ΣΕΓΜ/ΣΠΜΕ/ΕΙΑ/ΕΕΑ με θέμα: «Η φορολογία ακινήτων, η ανάπτυξη και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών» στις 12 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
08/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Αποδοχής Υπομνήματος (Concept Note) για το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων»».
08/11/2018   Ανακοίνωση του ΔΣΑ με θέμα: «Προς διαβούλευση στους κοινωνικούς φορείς το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»».
08/11/2018   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για το νέο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών».
08/11/2018   Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα: «Αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ».
07/11/2018   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.
06/11/2018   Απόφαση (ΦΕΚ 4925Β'/2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.»».
06/11/2018   Έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
06/11/2018   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόγραμμα κατασκευής έργων υποδομών του Ισραήλ 2017-2021».
06/11/2018  

FIEC: Newsletter 06.11.2018.

06/11/2018   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Ν.4568/2018 (Α' 178) «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016».
06/11/2018   Παρουσίαση προγραμματισμού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
06/11/2018   Athens Invenstment Forum 2018: Οι εναρκτήριες ομιλίες - Οι ενότητες του Φόρουμ.
06/11/2018   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/5.11.2018) με τίτλο: «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
06/11/2018  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» (Βλ. Ν.4557/2018 ΦΕΚ139Α/30-7-2018).

06/11/2018   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.
05/11/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1198/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βρόχοπτώσεις-κατάστροφικές πλημμύρες) στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

05/11/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αγίου Δημητρίου με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου"».

05/11/2018   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Οκτώβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
05/11/2018   Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
05/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπ.ΥΜΕ με θέμα: «Διόρθωση παροράματος Ενιαίων Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων» και τα συνημμένα σε αυτήν αποσπάσματα ΦΕΚ.
05/11/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1201/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄/30-7-2018)».

02/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων».
02/11/2018   Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 169.
02/11/2018   Οδηγίες για την υποβολή του Εντύπου Ε4 «Πίνακας προσωπικού συμπληρωματικός ωραρίου - Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)».
02/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου - Ενημερωτικό Σημείωμα».
02/11/2018   Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Οκτωβρίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
02/11/2018   Έκθεση Doing Business 2019 Training for Reform της World Bank Group.
01/11/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Να αποσυρθεί η τροπολογία για τον αιγιαλό ζητά το ΤΕΕ».

01/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1203/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

01/11/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Το πρόγραμμα του ATHENS INVESTMENT FORUM 2018».

01/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1199/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

01/11/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

01/11/2018  

Επιχειρηματικός Οδηγός για την αγορά της Ρωσίας από το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας.

01/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Νοεµβρίου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Νοέµβριο».

01/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1202/2018 της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4569/2018(ΦΕΚΑ΄179/11.10.2018».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα 
    - Καταστατικό - Αγγελίες N - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα N - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων N - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση N - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση N - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia