Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Κατάργηση κρατήσεων υπέρ τρίτων
 
13/02/2017   Απάντηση της Γενικής Γραμματείας του Υπ.ΥΜΕ/Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Kαλής Νομοθέτησης σε εταιρεία-μέλος του Συνδέσμου σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ.
12/01/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Αδικαιολόγητη και γραφειοκρατική αντιμετώπιση αιτήματος του Συνδέσμου μας από τις Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ – Αίτημα ΑΜΕΣΗΣ κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής γνωμοδότησης των νομικών του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και της ίδιας της γνωμοδότησης», σε συνέχεια της από 03.01.2017 εισερχόμενης στο ΣΑΤΕ Απάντησης του ΕΤΑΑ.
30/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 και τον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014». (Βλ. απάντηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 σε προγενέστερη επιστολή του ΣΑΤΕ).
24/10/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014» - Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14

03/10/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων δημοσίων έργων».

21/09/2016  

Κατόπιν πολλών αιτημάτων Μελών του ΣΑΤΕ παραθέτουμε Υπόδειγμα επιστολής διαμαρτυρίας  για την απαίτηση εξόφλησης κατηργημένων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - Αίτημα επιστροφής. Προσοχή να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά πληρωμής.

17/08/2016  

Αναφορικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ υπενθυμίζουμε την από 07.06.2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου» καθώς και πρόσφατη παρόμοια Επιστολή του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 α. του δεύτερου άρθρου του Ν.4393/2016». Αναμένονται οι ενέργειες του Υπουργείου επί του θέματος.

07/06/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου». - Νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016).

27/01/2016  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών τρίτων».

07/10/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Απροθυμία αποσαφήνισης της άμεσης και γενικής ισχύος της κατάργησης».

19/06/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία στην από 28976/17-6-2015/επιστολή μας» και το επισυναπτόμενο σε αυτή Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

17/06/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Με λογική...Πόντιου Πιλάτου, αντιμετωπίζει το ζήτημα της κατάργησης των υπέρ τρίτων κρατήσεων το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης».

17/06/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Απροθυμία αποσαφήνισης της άμεσης και γενικής ισχύος της κατάργησης».

02/04/2015

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Διοίκηση της ΑΤΤΙCA BANK με θέμα: «Αυθαίρετη ερμηνεία περί καταργούμενων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ σε έντυπό σας».

31/03/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούμενη στον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Αυθαίρετες ερμηνείες εφαρμογής τους».

06/02/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούμενη στον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου».

26/01/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κράτησης υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).».

19/01/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2015».

13/05/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (A΄85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους».

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english