Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
826. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ456Β
Πρωτόκολλο: 5648/120  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ456Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36286
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β΄ 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει.
 
827. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ458Β
Πρωτόκολλο: οικ. 5475/427  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ458Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36287
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 21036/1737/2.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του» (Β’ 2141 και Β’ 2196).
 
828. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ450Β
Πρωτόκολλο: οικ.5629/22  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ450Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.
 
829. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ453Β
Πρωτόκολλο: 13960 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ453Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36284
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
830. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 45389  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36281
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους Kαι Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
 
831. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 5/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ17Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4772/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ17Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36283
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
 
832. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ454Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ454Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36285
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
 
833. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 770  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36272
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36272
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
834. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: Ε2031
Πρωτόκολλο: Ε.2031  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α΄ 142).
 
835. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: 30208  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36303
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α' 256).
 
836. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ424Β
Πρωτόκολλο: 784/B2/47  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ424Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36279
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19» (Β’ 1768).
 
837. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 39588  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36264
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
838. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ388Β
Πρωτόκολλο: 9554 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ388Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36265
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικός καθορισμός αποζημίωσης για πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην υπό στοιχεία 28293 ΕΞ 2019/22-3-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄1149).
 
839. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2021 Αριθμός: Ε2028
Πρωτόκολλο: Ε.2028  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016.
 
840. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ360Β
Πρωτόκολλο: Α. 1019  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ360Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης που ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english