Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
16. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6410Β
Πρωτόκολλο: 142053  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ6410Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 3764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2021 2025.
 
17. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6507Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/116872/4327  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6507Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37676
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α'245).
 
18. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6444Β
Πρωτόκολλο: 70058οικ.  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ6444Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37652
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, καθώς και ο καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6322Β
Πρωτόκολλο: Α. 1268  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6322Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6323Β
Πρωτόκολλο: 108743  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6323Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6329Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.82927  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6329Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37619
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: Ε2238
Πρωτόκολλο: Ε.2238  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2238
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37630
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν.4864/2021 (Α΄ 237/02.12.2021)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημερωμένου έως 31.12.2021.
 
23. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6351Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6351Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 168312 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37639
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37639
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
25. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6337Β
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117155/4539  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6337Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/ 2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136).
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6294Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 1075  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6294Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37610Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Απόφαση ΓΔΟΥ 1075/2021 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3853)».
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37610
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37610
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2022.
 
28. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ οικ 81842  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΥΓ-37614
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37614
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και της περιόδου των εορτών.
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6278Β
Πρωτόκολλο: Α.1265  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6278Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37605Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6297Β
Πρωτόκολλο: 108115  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6297Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english