Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
676. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1245Β
Πρωτόκολλο: Α. 1054  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1245Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36540Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β΄ 2470), όπως ισχύει.
 
677. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/905  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36540
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020.
 
678. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1255Β
Πρωτόκολλο: οικ. 13779  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1255Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36535Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως ισχύει.
 
679. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1256Β
Πρωτόκολλο: οικ.13800/304  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1256Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36532
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.
 
680. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1253Β
Πρωτόκολλο: Α. 1072  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1253Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36533
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει.
 
681. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1250Β
Πρωτόκολλο: οικ. 9317  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ1250Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36534
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
 
682. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1227Β
Πρωτόκολλο: 37414 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1227Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36526
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β'5825).
 
683. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 110410  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36525
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36525
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.
 
684. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1197Β
Πρωτόκολλο: 35259  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1197Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36522
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
685. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 13535  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΔΙΚ-36631
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας.
 
686. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1201Β
Πρωτόκολλο: Α. 1071  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1201Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36520
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 
687. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1200Β
Πρωτόκολλο: 13179  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1200Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36519
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β' 821).
 
688. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 151/οικ. 5525  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-36517
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.
 
689. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1218Β
Πρωτόκολλο: 36962  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1218Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 6η τροποποίηση της υπ' αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291).
 
690. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1194Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1194Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36512
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english