Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
166. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5045Β
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5045Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας.
 
167. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5052Β
Πρωτόκολλο: 299832  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ5052Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του «Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων», όπως εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/ 27-12-2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4420).
 
168. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5059Β
Πρωτόκολλο: 82063  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5059Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37381
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, καθώς και σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α' 101).
 
169. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 303873  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-37429
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37429
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση του κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων Εργασιών, ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των Έργων και με την προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
 
170. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/11/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α12/303887  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-37385
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά για χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ για τη μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων.
 
171. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5024Β
Πρωτόκολλο: 84096  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5024Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37373
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520), για το έτος 2021.
 
172. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5026Β
Πρωτόκολλο: Α.1234  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5026Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5023Β
Πρωτόκολλο: 134649 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5023Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37377Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β' 4939).
 
174. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 134647 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37377
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α 148)» (Β' 5825).
 
175. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/10/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 434094  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-37365
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Oριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021.
 
176. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ5017Β
Πρωτόκολλο: 82945  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5017Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37367
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85)» (Β' 3083).
 
177. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4942Β
Πρωτόκολλο: Α.1232  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4942Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 
178. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4958Β
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18662/A321  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4958Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37361
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς του 2021, σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4919Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4919Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
 
180. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/10/2021 Αριθμός: ΦΕΚ4917Β
Πρωτόκολλο: 37708 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4917Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική εφαρμογή ειδικού σήματος για την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english