Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
766. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Σ23/1/75268  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36400
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36400
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά.
 
767. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ803Β
Πρωτόκολλο: Α. 1043  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ803Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36396
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης», της «Δήλωσης Covid» και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές, όπως ορίζεται στο εδάφ. δεύτερο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του άρθρου 11, αντίστοιχα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 357)..
 
768. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ796Β
Πρωτόκολλο: A.1040  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ796Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36387A
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1025/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 538 και Β΄ 655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
 
769. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1041  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36387
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36387
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021.
 
770. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ31Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4781/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ31Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.
 
771. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ793Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ793Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
 
772. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ766Β
Πρωτόκολλο: 21564 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ766Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
773. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: Ε2049
Πρωτόκολλο: Ε.2049  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται.
 
774. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α 2/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36414
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατύπωση Γνώμης σε Σχέδιο τροπολογίας που προορίζεται ως προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου του ΥΠΑΝΕ με τον τίτλο «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
 
775. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1280  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36383
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Έκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, β) Εφαρμογή άρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α' 200) Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.
 
776. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 71503  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36384
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020.
 
777. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1248  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36373
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36373
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19.
 
778. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ755Β
Πρωτόκολλο: 8460/Δ1.2667  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ755Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36369
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
779. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ726Β
Πρωτόκολλο: Α. 1028  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ726Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36368
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).
 
780. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ756Β
Πρωτόκολλο: οικ. 8690/199  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ756Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english